ZAP 3 – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Zmieniłeś adres zamieszkania? Posługujesz się inną skrzynką pocztową i numerem telefonu? A może posiadasz nowy rachunek osobisty? W takim wypadku będziesz musiał poinformować o tym urząd skarbowy. Możesz to zrobić m.in. poprzez wypełnienie formularza ZAP-3.

Czym jest formularz ZAP-3?

ZAP 3 jest sposobem informowania urzędu skarbowego o aktualizacji danych podatnika. Najnowsza wersja formularza – nr 6 – obowiązuje w Polsce od 1 września 2021 r. W jakiej sytuacji zatem powinno się go wypełnić? Wyjaśniamy poniżej.

ZAP-3 – kiedy trzeba złożyć?

Druk należy uzupełnić, gdy podatnik zmienił któreś z poniższych danych:

  • adres miejsca zamieszkania;
  • dane kontaktowe, w tym również adres elektroniczny oraz korespondencyjny;
  • rachunek osobisty.

To ważne: Nie ma konieczności informowania urzędu o zmianie nazwiska, jest to bowiem dana automatycznie aktualizowana w rejestrze PESEL

Kto może wypełnić ZAP-3?

Formularz ZAP 3 przeznaczony jest dla osoby fizycznej spełniającej wszystkie poniższe warunki:

  • posiada nr PESEL;
  • nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług;
  • nie jest płatnikiem podatków;
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Oznacza to, że druku nie może wypełnić przedsiębiorca, czyli osoba z numerem NIP. Taka persona wszelkich aktualizacji dokona poprzez wniosek CEiDG.

Zobacz również: Jak wypełnić NIP-7?

Wypełnianie ZAP-3 krok po kroku.

Osoba składająca formularz wypełnia wyłącznie jasne pola. Uzupełnia się je za pomocą maszyny, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym bądź niebieskim kolorem.

Pole 1 jest miejscem na identyfikator podatkowy, czyli nr PESEL.

Część A przeznaczona jest na miejsce złożenia zgłoszenia, czyli odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, którego determinuje nasze miejsce zamieszkania.

Część B to pole na dane składającego, a więc wszelkie dane które chcemy zaktualizować. Nie wszystkie pola są obowiązkowe – uzupełniamy te, które odnoszą się do potrzebnych dla nas zmian.

Część C to miejsce na nasz podpis. Jeśli w imieniu składającego działa jego reprezentant (np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie), musi on wypełnić dodatkowo pozycje 39-42.

Część D jest wypełniana w całości przez urząd skarbowy.

Gdzie i jak złożyć ZAP 3?

Po uzupełnieniu formularza pojawia się pytanie w jaki sposób go złożyć. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • papierowo – osobiście lub za pomocą poczty dostarczyć dokument odpowiedniej placówce
  • elektronicznie – korzystając z nowej usługi serwisu e-Urząd Skarbowy; dostęp do platformy wymaga posiadania jednej z trzech form uwierzytelniania (profilu zaufanego, e-Dowodu lub bankowości elektronicznej)

Zobacz również:
NIP-D – czym jest i jak go wypełnić?
Dotacje na działalność gospodarczą

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank