NIP 7 – czym jest i jak go wypełnić?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba fizyczna nie figurująca w systemie CEiDG potrzebuje numeru NIP. Często przychodzi także konieczność aktualizacji danych w swoim numerze identyfikacji podatkowej. Do takich celów służy formularz NIP-7, znany również jako zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.

NIP 7 – dla kogo?

Formularz NIP-7 jest przeznaczony dla osób niebędących przedsiębiorcami bądź niepodlegających rejestracji w CEIDG, które spełniają któryś z poniższych warunków:

 • prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą;
 • podlegają zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług;
 • są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 • są płatnikami podatków;
 • są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie mają nadanego numeru PESEL;
 • wykonują działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).

NIP 7 – jak wypełnić krok po kroku.

Pole 1 jest miejscem na numer NIP. Jeżeli wypełniający go nie posiada, powinien pozostawić to pole puste.

Część A przeznaczona jest na cel i miejsce zgłoszenia. Tutaj należy zaznaczyć:

 • status ewidencyjny;
 • czy zgłoszenie jest identyfikacyjne (nadanie nr NIP) czy aktualizacyjne (aktualizacja danych w numerze identyfikacji podatkowej);
 • odpowiedni urząd skarbowy, który determinuje miejsce zamieszkania osoby wypełniającej.

Część B to pole na dane składającego. Uzupełnić należy:

 • dane identyfikacyjne;
 • informacje o danych identyfikacyjnych uzyskanych za granicą – jeżeli takowych nie ma, rubrykę tę należy zostawić pustą;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • dane kontaktowe, adres elektroniczny i adres do korespondencji – podanie tych informacji nie jest jednak obowiązkowe.

To ważne! Adres do korespondencji podać należy jedynie wtedy, gdy różni się on od adresu zamieszkania.

Część C to miejsce na dane dotyczące prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Pola zawierają:

 • daty dotyczące prowadzonej działalności, REGON, rodzaj działalności oraz status szczególny;
 • dane wynikające z wpisu do ewidencji bądź rejestru;
 • adresy miejsc prowadzenia działalności – jeżeli wskazanie głównego adresu nie jest możliwe, należy podać adres zamieszkania wypełniającego;
 • informacje o dokumentacji rachunkowej.

Część D zawiera informacje o rachunkach bankowych – rachunku osobistym oraz tych związanych z prowadzoną działalnością. Jeżeli składający nie zdecyduje się na otrzymywanie zwrotu podatku lub nadpłaty na rachunek osobisty, podawanie go w formularzu nie jest obowiązkowe.

Część E to miejsce na informacje o ewentualnych załącznikach takich jak pełnomocnictwo czy postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora.

Część F zawiera pola na podpis składającego lub jego reprezentanta.

Część G wypełniana jest w całości przez urząd skarbowy.

Zobacz również: Jak wypełnić formularz NIP-2?

NIP-7 jako formularz aktualizacyjny.

Jeżeli istnieje potrzeba aktualizacji danych takich jak nazwisko, adres zamieszkania, czy numer rachunku bankowego, można to zrobić za pomocą NIP-7. 

Złożenie formularza powinno nastąpić najpóźniej do 7 dni od zaistniałych zmian.

Formularz NIP 7 – gdzie złożyć?

Po wypełnieniu i podpisaniu formularza, złożyć go należy u odpowiedniego Naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić osobiście, drogą elektroniczną (w tym wypadku konieczny będzie podpis elektroniczny), bądź za pomocą listu poleconego.

Ważne! Zgłoszenie identyfikacyjne w celu nadaniu numeru NIP można złożyć tylko raz.

Zobacz również: 
ZAP-3 – wszystko co, musisz o nim wiedzieć

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank