Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako firma bez ZUS?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Nie ulega wątpliwości, że składki ZUS to jedno z największych obciążeń, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Na pytanie co zniechęca do założenia firmy w Polsce aż 28% ankietowanych osób odpowiedziało, że obowiązek płacenia i wysokość składek na ZUS[1]. Konieczność uiszczania składek doskwiera w szczególności, gdy nadejdzie moment przejścia na duży ZUS i przedsiębiorca nie może już korzystać z żadnych zwolnień. Z tego powodu wiele osób zastanawia się, czy można prowadzić firmę bez opłacania ZUS? Okazuje się, że tak, i to w pełni legalnie! Odpowiedzią jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wiąże się ze stałym dążeniem do optymalizacji w tym optymalizacji kosztów. W większości przypadków składki ZUS są sporym ograniczeniem dla jeszcze nieugruntowanego biznesu. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może pomóc rozwiązać ten problem, jednak nie jest to możliwe w każdej sytuacji. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób należy założyć spółkę z o.o., aby uniknąć opłacania składek ZUS.

Kto podlega składkom ZUS?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do odprowadzania zryczałtowanych składek ZUS jako przedsiębiorcy, zobowiązani są:

  • osoby prowadzące jednoosobową działalność podlegającą wpisowi do CEiDG,
  • jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej,
  • wspólnicy spółki jawnej,
  • wspólnicy spółki komandytowej,
  • wspólnicy spółki partnerskiej,
  • udziałowcy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wynika z powyższego, jedyny wspólnik, który samodzielnie reprezentuje spółkę z o.o. i powołuje jej zgromadzenia jest traktowany przez ZUS tak samo jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. nie uniknie zatem płacenia składek ZUS. Ponadto nie ma również możliwości skorzystania z preferencyjnych składek i zobowiązany jest opłacać ZUS w pełnej wysokości. Wyraźnie więc widać, że założenie jednoosobowej spółki z o.o. nie pozwoli zaoszczędzić na składkach ZUS. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku wieloosobowej spółki z o.o.

Aby uniknąć płacenia ZUS, spółka z o.o. musi mieć co najmniej dwóch wspólników

Pomimo tego, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest kategoryzowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to wspólnicy wieloosobowych spółek nie są już za przedsiębiorców uznawani. W związku z tym wspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają obowiązkowi płacenia składek ZUS. Wystarczy, że spółkę tworzy dwóch wspólników, z których jeden z nich posiada przynajmniej 1 udział. Zalecamy jednak, aby drugi wspólnik posiadał chociaż 10% udziałów. Tym samym unikniemy oskarżenia o posiadanie iluzorycznego wspólnika. Od czasu do czasu pojawiają się również głosy, że wspólnika posiadającego znakomitą większość udziałów powinno się traktować jak prowadzącego jednoosobową działalność.

Rozważając zaangażowanie innej osoby w spółce z o.o., warto oddać jej nieco większy udział (5-10%), aby uniknąć narażenia na ewentualne kontrole i zmianę w interpretacji przepisów.

Zobacz również: Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z treścią Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, do opłacania składek od wynagrodzenia nie jest zobowiązany członek zarządu w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji. Innymi słowy, wynagrodzenie członka zarządu, który został powołany uchwałą zgromadzenia wspólników nie zostanie objęte składkami społecznymi ani zdrowotnymi. Jest to w praktyce najkorzystniejsza finansowo i najpopularniejsza forma sprawowania funkcji członka zarządu. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że jeżeli wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w spółce z o.o. będzie stanowiło jedyny uzyskiwany przez daną osobę przychód warto zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym razie członek zarządu nie będzie miał prawa do publicznej opieki zdrowotnej. Można też jednocześnie z pełnieniem funkcji członka zarządu, zatrudnić się w spółce do wykonywania jednej lub kilku bardzo konkretnych czynności na umowie o pracę, ale na cząstkę etatu. Odprowadzając wtedy składki ZUS jako pracownik, ale od dużo niższej podstawy.

To ważne: Jedną z podstawowych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ochrona majątku prywatnego udziałowców. Istnieje jednak wyjątek. W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu może on odpowiedzieć całym swoim majątkiem za długi spółki, jeżeli w odpowiednim momencie nie złoży wniosku o upadłość spółki.

Spółka z o.o. jako płatnik ZUS

Przyjrzyjmy się również jak wygląda sytuacja samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka handlowa, która posiada własną osobowość prawną. Tym samym jest samodzielnym podmiotem, niezależnym od wspólników. W momencie rejestracji spółka otrzymuje numer KRS, REGON oraz NIP. Na ich podstawie w przypadku zatrudnienia przez spółkę pracowników, podlega ona zgłoszeniu jako płatnik składek. Po zgłoszeniu płatnika, w następnej kolejności należy zgłosić wszystkich pracowników oraz członków rodzin w terminie 7 dni od daty zatrudnienia.

Komu i dlaczego opłaca się prowadzić spółkę z o.o.?

Najprościej rzecz ujmując spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy ponad 1430 zł (w roku 2020) stałej comiesięcznej opłaty na ZUS jest kwotą na tyle dużą, że cały biznes staje się mało opłacalny. Jeżeli zatem, jako przedsiębiorca, korzystasz z preferencyjnej stawki ZUS a okres, w którym możesz z niej korzystać dobiega końca – warto pomyśleć o spółce z o.o. jako sposobie na dalszy rozwój działalności.

Podsumowując, aby nadal prowadzić firmę i jednocześnie nie być zobowiązanym do opłacania składek ZUS należy: 

  • założyć przynajmniej dwuosobową spółkę z o.o.,
  • podzielić udziały w spółce w sposób racjonalny,
  • zorganizować powołanie na członków zarządu.

Przez dwa lata prowadzenia firmy i opłacania tego tytułu niższych składek powinieneś być w stanie określić, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozbawiona składek ZUS ze wszystkimi jej zaletami i wadami będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie.

[1] ZUS zmorą, która odstrasza od zakładania biznesów [Wyniki sondy] – mambiznes.pl

Zobacz również:
Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o.?
Kiedy przejść na pełną księgowość?

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank