Spółka z o.o. wady i zalety

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest w ramach spółek handlowych jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Opinie o tej formie prowadzenia firmy są różne. Nazywana jest firmą bez ZUS-u, bez odpowiedzialności wspólników, czy bezpieczną firmą, ale również bywa określana mianem spółki kombinatorów i tych, którzy unikają podatków. Jaka jest zatem prawda o spółce z o.o.?

Zalet założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest tak dużo, że nie dziwi fakt, iż polscy przedsiębiorcy tak licznie decydują się na jej założenie. Uzasadniają to wszelkie względy prawne i ekonomiczne. Spółka ta, jednak jak każda inna forma prowadzenia działalności gospodarczej posiada swoje wady i zalety. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze z nich.

Zalety spółki z o.o.

1. Osobowość prawna spółki z o.o.

Spółka z o.o. posiada swoją osobowość prawną, co oznacza, że może prowadzić interesy w swoim imieniu. Dzięki osobowości prawnej możemy prowadzić wiele biznesów w jednym czasie z wieloma różnymi wspólnikami. Ponadto spółka posiada swoją własną zdolność kredytową, dzięki czemu, jeżeli osoba fizyczna nie posiada zdolności może na potrzeby inwestycji wykorzystać zdolność spółki. Kolejną zaletą posiadania przez spółkę z o.o. osobowości prawnej jest fakt, iż udziały stanowią towar handlowy, przez co udziałowcy mają możliwość sprzedaży swoich udziałów oraz mogą kupować udziały w innych spółkach.

2. Odpowiedzialność wspólników spółki

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o., co działa również w drugą stronę. Z racji posiadania przez spółkę odrębnej osobowości prawnej również nie można prowadzić egzekucji zobowiązań wspólników z majątku spółki. Spółka sama zaciąga kredyty i odpowiada za zobowiązania spółki. Wspólnicy nie mogą zostać pozwani za długi zaciągnięte przez spółkę, jeżeli egzekucja prowadzona przez wierzycieli przeciwko spółce jest skuteczna.

3. Zgodne z prawem unikanie składek ZUS

W przypadku spółki wieloosobowej nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Ponadto wspólnicy spółki nie muszą być przez nią zatrudnieni, bo oznacza w praktyce, że nie muszą otrzymywać wynagrodzenia za sprawowanie funkcji. Jeżeli jednak wspólnik otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie funkcji na podstawie uchwały, to nie podlega ono ZUS, a tylko i wyłącznie podatkowi dochodowemu.

4. Rejestracja spółki przez internet

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe również za pomocą sieci, przez co rejestracja spółki staje się bardzo uproszczona i dużo tańsza od standardowej metody. Co ważne w odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. powstaje w chwili zawarcia umowy spółki przez wspólników. Do czasu rejestracji spółki w rejestrze KRS widnieje jako „spółka w organizacji”, ale może już wtedy prowadzić działalność.

5. Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyjątkiem od reguły, który zakłada, że spółkę tworzy co najmniej dwóch wspólników. Jednoosobowa spółka została wprowadzona, aby umożliwić indywidualnym przedsiębiorcom prowadzenie działalności na większą skalę przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka gospodarczego.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Umowa spółki oraz wszelkie jej zmiany w formie aktu notarialnego

Co do zasady umowa spółki z o.o. powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Stanowi ona podstawę do rejestracji spółki. Przy okazji można również powołać członków zarządu. Wyjątkiem od reguły jest rejestracja spółki przez internet, jednak każda zmiana wprowadzana do umowy spółki z o.o. wymaga już wizyty u notariusza.

2. Podwójne opodatkowanie dochodów

Wart podkreślenia jest fakt, że zysk spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), natomiast wspólnicy spółki rozliczają się osobno podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

3. Pełna księgowość 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na fakt, iż jest kapitałową formą prowadzenia działalności gospodarczej powinna prowadzić pełną księgowość. Niezwykle istotne jest pilnowanie przepływów finansowych, co bezpośrednio związane jest z rozdzieleniem majątku spółki i wspólników. Jeżeli zatem jakaś kwota miałaby spłynąć z konta spółki na inne konto potrzebna jest odpowiednia podstawa ku temu. Nie może dojść do sytuacji, w której jakakolwiek pieniądze przelewane są na inne konto bez odpowiedniego uzasadnienia.

Z pełną księgowością wiąże się również wzrost kosztów za usługi. Księgowy pracując nad rozliczeniami spółki z o.o. ma zdecydowanie więcej pracy i niejednokrotnie ponosi odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i rachunkową wykonywanej pracy.

4. Wyższe koszty prowadzenia

Miesięczny koszt prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wahają się między 400 a 1000 złotych netto w przypadku prowadzenia małej działalności. Wszelkie zmiany wprowadzane do KRS w przeciwieństwie do CEIDG (dla jednoosobowych działalności) podlegają opłatom w wysokości 350 zł. Ponadto spółka z o.o. zobowiązana jest do składania raz do roku sprawozdania finansowego do KRS.

Nie dla każdego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie optymalnym rozwiązaniem, jednak biorąc pod uwagę mnogość zalet, jakie wiążą się z założeniem spółki z o.o. jest to niewątpliwie forma prowadzenia działalności warta rozważenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgowości, niezależnie czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę kapitałową – zapraszamy do kontaktu! Chętnie pomożemy Ci prowadzić księgowość twojej firmy w przyjazny i wygodny sposób.

Zobacz również:
Dlaczego warto kupić gotową spółkę?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wszystko, co musisz wiedzieć

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank