Dlaczego warto założyć spółkę przez internet?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

W dobie cyfryzacji, niektóre spółki można już założyć przez internet. Według badania GUS, w 2019 w Polsce zostało zarejestrowanych online około 40 tysięcy roku samych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja e-spółki to przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy, dlatego ich rosnąca popularność nie jest zaskakująca. Jeżeli chcesz poznać szczegóły i dowiedzieć się dlaczego warto założyć spółkę online – zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Jakie spółki można założyć przez internet?

Obecnie przez internet można zarejestrować:

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkę jawną,
  • spółkę komandytową.

Elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych umożliwia udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości Platforma S24. Spółki zarejestrowane w sposób elektroniczny nie wymagają formy aktu notarialnego, a cała procedura odbywa się za online, za pośrednictwem platformy.

Rejestracja spółki online

Rejestracja spółki za pomocą platformy S24 jest bardzo prosta i sprowadza się do wypełnienia odpowiedniego formularza. Na samym początku warto jednak zadbać o to, aby wszystkie osoby, które będą podpisywały umowę spółki posiadały aktywne konto na portalu. Jest to warunek konieczny do złożenia wniosku.

Dokumenty niezbędne do rejestracji tworzone są na jednym koncie, a następnie udostępniane wspólnikom w celu ich podpisania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub Profilem Zaufanym e-PUAP. System S24 nie wymaga ręcznego wypełniania dokumentów. Platforma została wyposażona w kreator, który umożliwia wypełnienie i wygenerowanie:

a) umowy spółki (na podstawie wzorca),
b) listy wspólników,
c) wniosku o rejestrację spółki w KRS. 

Minimalizacja kosztów

Po złożeniu wniosku o rejestrację spółki należy opłacić go w ciągu 7 dni. Założenie spółki online jest nie tylko dużo łatwiejsze i szybsze od tradycyjnej formy, ale także znacznie tańsze. Opłata sądowa za wpis spółki rejestrowanej elektronicznie wynosi 250 zł, czyli jest to wydatek o połowę niższy, niż przy tradycyjnej rejestracji. Ponadto wyeliminowany jest koszt sporządzenia umowy spółki przez notariusza.

Tym samym, nawet jeżeli podczas zakładania e-spółki skorzystamy z pomocy firmy zewnętrznej, może okazać się, że całkowity koszt rejestracji podmiotu będzie tańszy od tradycyjnej formy rejestracji.

Błyskawiczne rozpatrzenie

Gdy wniosek będzie opłacony, to automatycznie zostanie przesłany do właściwego sądu rejestrowego. Sąd na rozpatrzenie wniosku złożonego za pośrednictwem systemu S24 ma jeden dzień roboczy. W przypadku tradycyjnej formy zakładania spółki sąd na rozpatrzenie wniosku ma 7 dni. Dzięki temu elektroniczna forma rejestracji przebiega dużo sprawniej i przede wszystkim szybciej.

Zasada jednego okienka

Dla e-spółek charakterystyczna jest zasada “jednego okienka”, z której wynika, że informacje, które zawarte są we wniosku o wpis do KRS przesyłane są automatycznie do innych rejestrów. Dzięki temu nie trzeba składać odrębnie:

  • wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON do Urzędu Statystycznego,
  • zgłoszenia do ZUS-u płatnika składek albo jego zmiany,
  • zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego.

Wprowadzanie zmian w umowie spółki

Bardzo praktyczną cechą spółek, które nie są zakładane w formie aktu notarialnego jest fakt, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie spółki, czy KRS nie wymaga wizyty u notariusza. Tym samym minimalizowane są koszty związane z dokonaniem takiej zmiany. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w przyszłości przekształcić e-spółkę w spółkę tradycyjną. Wystarczy jedna wizyta u notariusz. Procedura założenia spółki przez internet nie jest skomplikowana. Jeżeli do prowadzenia działalności wystarczy standardowa umowa spisana na udostępnionym wzorcu, to warto skorzystać z możliwości platformy S24. Brak konieczności umawiania wizyty u notariusza i osobistego składania wniosku w siedzibie sądu to wygoda oraz znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas procesu zakładania spółki przez system S24 zapraszamy do kontaktu z nami.

Zobacz również:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako firma bez ZUS?
Dlaczego warto kupić gotową spółkę?

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank