Spółka komandytowa – czym jest?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

W dzisiejszym świecie biznesu istnieje wiele różnych form działalności gospodarczej. Jedną z nich jest spółka komandytowa. Jest to interesująca opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić wspólny biznes, ale nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W tym artykule dowiesz się, czym jest spółka komandytowa oraz czy jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest jedną z form działalności gospodarczej, która łączy w sobie elementy spółki osobowej i kapitałowej.
Jest to rodzaj osobowej spółki handlowej, która ma zdolność prawna oraz zdolność do podejmowania różnych czynności prawnych. Dzięki temu spółka może działać samodzielnie, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu.
W skład spółki wchodzą co najmniej dwie osoby: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zarządzanie spółką i ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Natomiast komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości swojego udziału w kapitale spółki.

Umowa spółki komandytowej

Aby założyć spółkę komandytową, konieczne jest sporządzenie umowy spółki. Umowa ta powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące spółki, takie jak:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony),
 • wkład wnoszony przez wspólników i ich wartość,
 • sumę komandytową, czyli górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki.

Umowa spółki komandytowej powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego, kilku lub wszystkich komplementariuszy a także dodatek “spółka komandytowa” lub skrót “sp. k.”.

Komandytariusz i komplementariusz w spółce

Komandytariusz i komplementariusz to dwa główne rodzaje wspólników w spółce komandytowej. Wspólnicy ci pełnią różne role i mają odmienne obowiązki oraz odpowiedzialność w ramach funkcjonowania spółki.

Jedna spółka musi posiadać przynajmniej jednego komplementariusza i jednego komandytariusza, jednak może mieć ich więcej.

Komandytariusz

Jest to wspólnik w spółce komandytowej, który wnosi do spółki kapitał, ale nie angażuje się w jej codzienne zarządzanie.
Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania w spółce ogranicza się do wysokości wkładu wspólnika do kapitału spółki. Innymi słowy, w przypadku problemów finansowych spółki, komandytariusz nie ponosi pełnej odpowiedzialności swoim majątkiem prywatnym, a jedynie kwotą, którą wprowadził do spółki jako kapitał komandytowy.
W zamian za swoje zaangażowanie finansowe, komandytariusz ma prawo do podziału zysków spółki zgodnie z ustalonymi proporcjami w umowie spółki.

Komplementariusz

Komplementariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej, ale w odróżnieniu od komandytariusza, aktywnie zarządza spółką i podejmuje decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki jest nieograniczona, co oznacza, że ponosi on pełną odpowiedzialność za długi i zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, nie tylko w zakresie swojego udziału kapitałowego.
Komplementariusz odpowiada za bieżącą działalność spółki, podejmuje decyzje biznesowe, negocjuje umowy i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

W skrócie, komandytariusz wnosi kapitał do spółki i ma ograniczoną odpowiedzialność, podczas gdy komplementariusz zarządza spółką i ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Ta różnica w rolach i odpowiedzialnościach sprawia, że spółka komandytowa jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wspólników o różnym stopniu zaangażowania w prowadzenie biznesu.

Spółka komandytowa a odpowiedzialność wspólników

W spółce komandytowej, wspólnicy mają różna odpowiedzialność w zależności od ich roli i wkładu w działalność spółki. W skład spółki wchodzą komplementariusze i komandytariusze, a ich odpowiedzialność za długi spółki jest inna.

Komplementariusze, którzy zarządzają spółką i aktywnie uczestniczą w jej funkcjonowaniu, odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych spółki, komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność swoim majątkiem prywatnym. Jednakże, egzekucja wobec komplementariusza odbywa się dopiero po uprzedniej bezskuteczności egzekucji wobec spółki.

Z kolei komandytariusze, którzy wniosą do spółki wkład, ale nie angażują się aktywnie w zarządzanie, odpowiadają za długi spółki w sposób ograniczony. Odpowiedzialność każdego komandytariusza jest ograniczona do określonej w umowie spółki kwoty, nazywanej “sumą komandytową”. Jeżeli komandytariusz wniesie do spółki wkład równy lub większy od sumy komandytowej, to nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność komandytariusza może stać się nieograniczona, jeśli jego imię i nazwisko zostanie zamieszczone w firmie spółki. W takiej sytuacji, komandytariusz staje się komplementariuszem i ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń, tak jak pozostali komplementariusze.

Spółka komandytowa – wady i zalety

Jak każda forma działalności, spółka komandytowa ma swoje wady i zalety. Wśród zalet można wymienić:

 • Podział odpowiedzialności – komandytariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości swojego wkładu, co chroni ich prywatny majątek,
 • Możliwość korzystania z wiedzy i kapitału różnych partnerów,
 • Elastyczna struktura zarządzania.

Ma ona również pewne wady, takie jak:

 • Pełna odpowiedzialność komplementariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
 • Konieczność sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami,
 • Mniejsza elastyczność w podejmowaniu decyzji w porównaniu z jednoosobowym przedsiębiorstwem.

Spółka komandytowa – czy warto?

Spółka komandytowa jest interesującą opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić wspólny biznes, ale nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Podział odpowiedzialności między komplementariusza i komandytariuszy, elastyczna struktura zarządzania oraz możliwość korzystania z różnych wiedzy i kapitału są głównymi zaletami tej formy działalności. Jednakże, konieczność ponoszenia pełnej odpowiedzialności przez komplementariusza oraz pewne koszty związane z jej założeniem i prowadzeniem są wadami, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o założeniu spółki komandytowej. Warto także pamiętać, że przed podjęciem takiej decyzji zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby dokładnie poznać wszelkie aspekty i konsekwencje związane z tą formą działalności gospodarczej.

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz profesjonalnej pomocy w prowadzeniu swojego biznesu? Nasza firma oferuje usługi wirtualnego biura i księgowości online. Nasz doświadczony zespół jest gotowy pomóc w różnych aspektach działalności, zapewniając zaufane wsparcie i efektywność. Skontaktuj się z nami już dziś!

Zobacz również:
Spółka jawna – czym jest?
Spółka z o.o. spółka komandytowa – hybryda zyskująca popularność