Jak kupić gotową spółkę?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Założenie spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia, proces ten z kilku tygodni może przeciągnąć się nawet na kilka miesięcy zbierania dokumentów i wizyt w urzędach. Istnieje jednak możliwość zakupu gotowej spółki. W takiej sytuacji cała procedura trwa 1-2 dni. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak kupić gotową spółkę.

Czym są gotowe spółki?

Gotowe spółki (ang. shelf companies) to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie lubią lub nie mogą czekać. Od wielu lat najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Największą jej zaletą jest fakt, że udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania spółki prywatnym majątkiem. Spółki są także z perspektywy potencjalnych klientów i kontrahentów rozwiązaniem bardziej prestiżowym niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Gotowa spółka to taka, która została już wcześniej zarejestrowana, a my nabywamy ją od firmy, która zajmuje się rejestracją takich spółek. Oznacza to, że wszystkie formalności zostają wcześniej dopełnione za nas, a my w ciągu zaledwie 1-2 dni nabywamy prawo do zarządzania spółką, stając się jej właścicielami.

Gotowa sp. z o.o. powinna posiadać już formalno-prawną gotowość do działania, czyli dysponować numerami KRS, NIP i REGON oraz być zarejestrowaną w rejestrze VAT (opcjonalnie także w VAT-UE). Aby gotowa spółka mogła od razu działać, najczęściej posiada ona szerokie PKD, co pozwala na aktywność w wielu branżach. Opłacony jest także kapitał zakładowy w minimalnej kwocie (5 000 zł).

Gotowa spółka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i nie zatrudnia pracowników, a klient przy zakupie otrzymuje jej pełną dokumentację. Adres spółki zarejestrowany jest pod adresem wirtualnym, a zakup spółki można połączyć z wynajęciem dla niej biura wirtualnego, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie biznesu. Po dokonaniu zakupu sp. z o.o. może zostać przez nas dowolnie spersonalizowana. Możliwe są m.in.:

  • zmiana nazwy spółki,
  • zmiana adresu spółki,
  • zmiana form reprezentacji.

Typy gotowych spółek

Istnieją dwa typy gotowych spółek, które różnią się między sobą m.in. historią i czasem założenia:

  • Czyste spółki – spółki z.o.o., które nigdy nie prowadziły żadnego rodzaju działalności. Oznacza to, że nie posiadają one żadnej historii, zadłużenia ani wiążących je umów. To spółki, które zostały założone specjalnie przez firmy zajmujące się sprzedażą gotowych sp. z o.o. Oznacza to, że spółka taka zostaje zarejestrowana i czeka na kupca, a w tym czasie nie są przez nią podejmowane żadne działania.
  • Spółki z historią – to spółki, które kiedyś prowadziły działalność, a które z różnych powodów zdecydowano się odsprzedać. W przypadku niektórych przedsięwzięć gospodarczych (np. zgłoszenia do przetargu) wymagane jest, aby spółki istniały już pewien czas. To spółki, które mają rozpoczętą i prowadzoną pełną księgowość. Zakup spółki z historią wiąże się jednak z większym ryzykiem i w tym przypadku konieczna jest weryfikacja dokumentów z KRS, US, ZUS i sprawdzenie rejestru dłużników.

Zalety gotowych spółek

Największą zaletą gotowej spółki jest oszczędność czasu. Jeśli jesteśmy osobami, które dopiero rozpoczynają działalność, może nas przerazić ilość obowiązków i formalności, których trzeba dopełnić, aby założyć sp. z o.o.. Należy też pamiętać, że w przypadku naszego błędu, cały proces może zostać wydłużony nawet o kilka tygodni, a samo założenie spółki zmienić się w koszmar. Decydując się na zakup gotowej spółki, oszczędzamy sobie wiele czasu i stresu, a koszt takiego przedsięwzięcia jest niewiele większy od kosztów, które ponieślibyśmy, działając w pojedynkę.

Jeśli zdecydujemy się na zakup gotowej spółki, która jest zarejestrowana pod adresem wirtualnym, mamy możliwość powierzyć opiekę nad naszym biznesem pracownikom biura wirtualnego. Wpływa to nie tylko na wizerunek firmy, ale też ułatwia jej prowadzenie. W związku z tym, że rozliczanie spółek z o.o. odbywa się na zasadach pełnej księgowości, warto powierzyć to zadanie biuru wirtualnemu, które oferuje obsługę księgowo-kadrową.

W jaki sposób kupić gotową spółkę?

Kupno gotowej spółki możliwe jest na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy zdecydować się na zakup spółki u notariusza. Kupujący spółkę musi przesłać pakiet informacji i dokumenty niezbędne do tego, aby sfinalizować zakup. Mowa tu m.in. o zeskanowanych dokumentach tożsamości wspólników i członków zarządu, informacji o składzie zarządu spółki, sposobie reprezentacji spółki czy zakresie jej działalności. Po dopełnieniu tych formalności, w kancelarii notarialnej strony podpisują akt notarialny i udziały zostają przekazane kupującemu.

Możliwe jest też dokonanie zakupu na odległość, co jest szczególnie ważne w czasach pracy zdalnej. Wówczas jako pierwszy umowę sprzedaży udziałów poświadcza w kancelarii notarialnej sprzedający. Następnie umowa w dwóch egzemplarzach zostaje wysłana kupującemu, aby ten w swoim imieniu podpisał nabycie spółki, również w kancelarii. Podpisana umowa jest odsyłana sprzedającemu, a złożenie wniosku o dokonanie zmian w KRS oznacza dopełnienie formalności i nabycie spółki.

Zakup gotowej spółki możliwy jest również w sposób elektroniczny. Taką usługę oferuje portal założony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, S24. W systemie może zostać zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna i spółka komandytowa, którą później można odkupić.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest posiadanie darmowego profilu zaufanego ePUAP. Jest on potrzebny, aby podpisać umowę spółki i wniosek do KRS. Profil zaufany musi posiadać każdy wspólnik i członek zarządu. Alternatywą dla ePUAP jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoba zainteresowana kupnem gotowej spółki musi również posiadać profil na portalu S24 w systemie eKRS.

Nie jest to jednak wymagane w przypadku wszystkich wspólników –  wystarczy, że złożą oni podpis z konta osoby kupującej. Doradca biura zajmującego się sprzedażą spółek sporządza umowę w oparciu o informacje przekazane mu przez kupującego (nazwa spółki, dane wspólników, zakres działalności). Wówczas wspólnicy podpisują umowę profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Umowa i dokumenty dodatkowe generują wniosek o rejestrację do KRS, który trzeba uzupełnić i podpisać. W tym przypadku konieczne jest również uiszczenie opłaty w wysokości 350 zł i kosztów opłaty manipulacyjnej, a następnie wysłać wniosek.  Po dopełnieniu wszelkich formalności i wysłaniu wniosku do sądu, w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy kupna sprzedaży, stajemy się posiadaczami spółki. Choć sama aktualizacja danych w KRS może jeszcze zająć jakiś czas. Przez ten okres możemy legitymować się wydrukami z eKRS (np. nową umową spółki z naszymi danymi, zaświadczeniem o wysłaniu dokumentów do Sądu).

Kupno gotowej spółki może okazać się świetnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić sobie czasu związanego ze żmudnym procesem jej rejestracji. Zakup czystej gotowej spółki gwarantuje brak jakichkolwiek zaległych zobowiązań i możliwość rozpoczęcia działalności już w ciągu 1-2 dni od rozpoczęcia formalności. Jeśli potrzebujesz pomocy z zakupem gotowej spółki lub założeniem jej od podstaw – nasz zespół jest do Twojej dyspozycji! Mamy duże doświadczenie we współpracy ze spółkami prawa handlowego, z przyjemnością poprowadzimy Cię przez cały proces.
Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również:
Wszystko co musisz wiedzieć o podpisie elektronicznym