Zmiana urzędu skarbowego dla JDG

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zobowiązana jest do składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania podatków, które powinna odprowadzać we właściwym urzędzie skarbowym. Dlatego dokonując zmiany adresu zamieszkania lub wykonywania działalności należy pamiętać, że może nastąpić również zmiana urzędu skarbowego. Jak określić właściwość miejscową urzędu skarbowego? W jaki sposób przeprowadzić jego zmianę?

Właściwość urzędu skarbowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Określenie właściwości urzędu skarbowego to nic innego jak wskazanie, do jakiej placówki urzędowej podatnik zobowiązany jest składać deklaracje podatkowe oraz opłacać podatki, należne z tytułu prowadzenia działalności.

Artykuł. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, określa właściwość miejscową urzędu skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania albo siedzibą podatnika. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zostaje to ustalone według miejsca zamieszkania. Natomiast w przypadku pozostałych jednostek, innych niż osoby fizyczne, np. spółek cywilnych, właściwy urząd skarbowy określany jest zgodnie z adresem siedziby firmy.

Wypełniając deklaracje podatkowe, np. w formie zeznania rocznego, dla których z góry ustawowo nie jest wskazany właściwy urząd skarbowy, z reguły na pierwszej stronie określa się urząd skarbowy, któremu podlega podatnik. Zgodnie z adresem wskazanej placówki, składana jest następnie sporządzona deklaracja.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie chcesz rejestrować jej w mieszkaniu? Wirtualne biuro jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

Właściwość urzędu skarbowego dla celów VAT w jednoosobowej działalności gospodarczej

Właściwość urzędu skarbowego dla celów VAT, ustalana jest w ten sam sposób, co właściwość dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. W praktyce jest nim urząd skarbowy, wskazany według miejsca zamieszkania danego przedsiębiorcy. 

Poświadcza to artykuł 17 § 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym właściwość miejscową organów podatkowych, ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika czy inkasenta. Jest to domyślny sposób przyjmowania właściwości, o ile ustawy podatkowe nie stanowią inaczej. W przypadku podatku dochodowego dotyczy to zarówno zaliczek wpłacanych przez przedsiębiorców, jak i rocznych zeznań podatkowych.

Właściwości urzędu skarbowego dla rozliczenia PIT określane są wedle zasady ogólnej. Wyjątkiem jest karta podatkowa, która stanowi, że:

  • organ właściwy przy takiej formie opodatkowania określany jest zgodnie z położeniem zorganizowanego zakładu określonego we wniosku CEIDG,
  • jeżeli działalność nie została zgłoszona lub wykonuje się ją bez zorganizowanego zakładu, o właściwości decyduje miejsce zamieszkania.

Z analizy powyższych danych wynika, iż zmieniając adres wykonywania działalności dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nie ulegnie zmianie właściwość urzędu skarbowego – ani dla celów VAT, ani dla celów podatku dochodowego. Natomiast zmiana adresu zamieszkania w trakcie prowadzenia działalności, wiąże się bezpośrednio z koniecznością zmiany urzędu skarbowego właściwego dla celów zarówno VAT, jak i PIT.

Zobacz również: Adresy w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zmiana adresu zamieszkania w JDG – jak przebiega aktualizacja danych w urzędzie skarbowym?

Konsekwencją zmiany adresu zamieszkania podatnika, jest zmiana właściwości urzędu skarbowego. W całym procesie niezbędne jest wykonanie następujących działań:

  1. Złożenie formularza aktualizującego CEIDG-1 z nowymi danymi do właściwego urzędu miasta lub gminy – do 7 dni od daty zaistniałej zmiany. Wniosek CEIDG-1 można złożyć: 
  • osobiście w dowolnym urzędzie miasta i lub gminy,
  •  elektronicznie za pośrednictwem oficjalnej witryny biznes.gov.pl, 
  • korespondencyjnie.
  1. Złożenie aktualizacji wniosku VAT-R do nowego urzędu skarbowego – do 7 dni od daty zaistniałej zmiany, (obowiązek ten dotyczy czynnych podatników VAT). Natomiast w przypadkach, gdy przy zmianie adresu właściwość urzędu pozostała bez zmian, nie ma potrzeby składania aktualizacji VAT-R.

Zobacz również: Wirtualne biuro a rejestracja VAT.

Zmiana adresu w JDG w trakcie okresu rozliczeniowego

Możliwe jest dokonanie zmiany adresu zamieszkania osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą w trakcie okresu rozliczeniowego, np. miesiąca, kwartału lub całego roku. Jeśli jednak wpłynie to równocześnie na zmianę właściwości urzędu skarbowego, wówczas konieczne jest ustalenie, do której placówki podatnik powinien złożyć deklaracje podatkowe i zapłacić podatek za okres, w którym nastąpiła wspomniana zmiana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwość urzędu skarbowego określana jest na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że zmieniając urząd skarbowy w trakcie danego miesiąca, kwartału lub roku, należy złożyć deklaracje podatkowe i zapłacić podatek do nowego urzędu skarbowego, który będzie właściwy na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

W sytuacji, gdy podatnik omyłkowo prześle deklarację podatkową do błędnego urzędu skarbowego (aktualnego przed zmianą adresu), nie oznacza to, że nie wywiązał się z obowiązku podatkowego. W takim wypadku przedsiębiorca powinien powiadomić o tym zajściu urząd skarbowy, któremu obecnie podlega. Urzędy skarbowe przesyłają elektronicznie deklarację podatnika, za pomocą obiegu wewnętrznego i nie jest konieczne, aby składać ją ponownie.

Zobacz również:
O czym należy pamiętać, aby odliczyć VAT od zakupu paliwa.
Coworking, a biuro serwisowane.

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank