UPL-1 i ZUS-PEL – co to jest?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Dla każdego przedsiębiorcy kontakt z pewnymi instytucjami jest nieunikniony, jednak nie każdą sprawę załatwiać trzeba osobiście. Znacznym ułatwieniem w komunikacji z urzędami jest możliwość upoważnienia do tego wybranej osoby, najczęściej księgowego czy pracownika biura rachunkowego. W tym celu do danego urzędu należy dostarczyć odpowiedni wniosek. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi pełnomocnictwa UPL-1 i ZUS-PEL. Przeczytaj nasz poradnik aby dowiedzieć się wszystkiego co niezbędne!

Czym jest pełnomocnictwo ZUS-PEL?

ZUS-PEL jest drukiem, za którego pomocą składać można pełnomocnictwo do reprezentowania spraw innego podmiotu lub osoby przed organami ubezpieczeniowymi. Złożenie druku jest konieczne, jeżeli pracownik czy księgowy ma być upoważniony, do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS-em. Pełnomocnictwo może przyjmować charakter jednorazowy lub stały. Uzupełnienie druku ZUS-PEL jest łatwe i instynktowne, sam dokument to zaledwie trzy strony.

Do czego upoważnia ZUS-PEL?

Pełnomocnictwo ZUS-PEL upoważnia księgową czy też inną wybraną osobę do:

  • pojedynczego działania, takiego jak odbiór korespondencji czy załatwienie ściśle określonej sprawy;
  • stałych czynności ze wskazaniem okresu czasu, w jakim obowiązuje upoważnienie;
  • formalizowania spraw przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS ze wskazaniem okresu czasu, w jakim obowiązuje upoważnienie. 

Chciałbyś oddać część obowiązków w firmie zaufanej grupie księgowych? Zapoznaj się z ofertą naszej księgowości online!

Czy można odwołać upoważnienie ZUS-PEL?

Wycofanie pełnomocnictwa jest możliwe poprzez złożenie w ZUS-ie wypełnionego formularza PEL-O. Prawo do odwołania upoważnienia ma zarówno właściciel przedsiębiorstwa, jak i sam pełnomocnik. PEL-O odpowiada za całkowite unieważnienie przekazanych wcześniej uprawnień. Firmy z wieloosobowym przedstawicielstwem są zobowiązane do załączenia również druk PEL-Z. 

Czym jest pełnomocnictwo UPL-1?

Przedsiębiorca może wyznaczyć osobę upoważnioną do wysyłki i podpisywania deklaracji podatkowych. UPL-1 jest formularzem, który poświadcza pełnomocnictwo przed urzędem skarbowym. Dokument w pełni uprawnia do podpisywania w imieniu podatnika deklaracji składanych drogą internetową i jest podstawą wprowadzenia danych pełnomocnika w systemie e-Deklaracje. UPL-1 złożyć można bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Złożona deklaracja obowiązuje we wszystkich urzędach skarbowych.

Do czego upoważnia UPL-1?

Pełnomocnictwo powierzyć można każdej osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych – doradcy podatkowemu, pracownikowi biura rachunkowego czy też księgowemu. Upoważnienie może zostać udzielone więcej niż jednej osobie. Każda uprawniona osoba ma prawo do składania:

  • każdego rodzaju deklaracji na potrzeby rozliczeń podatkowych składanych drogą elektroniczną;
  • zeznań, wykazów, zestawień, sprawozdań oraz informacji podatkowych składanych drogą elektroniczną.

Czy można odwołać upoważnienie UPL-1?

Druk UPL-1 jest ważny bezterminowo, a jego odwołanie lub zmiana danych pełnomocnika jest możliwa poprzez złożenie formularza OPL-1. Przekazane upoważnienie można wycofać lub skorygować w każdym czasie. 

Zobacz również:
Ulga podatkowa B+R – na czym polega?
Sprawozdanie finansowe 2022 – jak je złożyć?