Faktura VAT marża – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Faktura VAT marża stanowi specjalny rodzaj faktury, którego wystawienie możliwe jest tylko w niektórych obszarach działalności. Taką fakturę możemy otrzymać, np. kupując używany samochód lub telefon komórkowy. Czym jest faktura VAT marża i co trzeba o niej wiedzieć? Przeczytaj artykuł, aby poznać odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Czym jest marża w podatku VAT?

Marża w podatku VAT rozumiana jest jako różnica pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca towaru lub usługi a ceną ich nabycia, ale pomniejszoną o kwotę podatku. Zatem sprzedawca nalicza i odprowadza podatek VAT tylko od marży, którą naliczył, a nie odlicza VAT z faktury zakupu.

Na czym polega faktura VAT marża?

Faktura VAT marża to specyficzny rodzaj dokumentu księgowego. W przypadku standardowej faktury VAT, podatek opłacany jest od całej kwoty sprzedaży. Faktura VAT marża sprawia, że sprzedawca płaci podatek jedynie od wysokości marży. Podatek ten jest stały i wynosi 23%. Oznacza to, że kwota odprowadzanego podatku jest niższa niż w przypadku standardowej faktury VAT. Rozwiązanie to nie jest jednak dostępne dla wszystkich podatników.

Kiedy możliwe jest zastosowanie procedury VAT marży?

Fakturę VAT marża stosuje się zaś przy:

 • świadczeniu usług turystycznych,
 • dostawie towarów używanych (np. samochodów, laptopów, telefonów),
 • dostawie przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • dostawie dzieł sztuki.

Jak każda faktura, faktura VAT marża również posiada wytyczne co do tego, jakie elementy powinny się na niej znaleźć. Są to:

 • numer faktury,
 • data wystawienia,
 • data sprzedaży,
 • dane (adres i nazwa) sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwa usługi lub towaru,
 • informacja o rodzaju sprzedaży,
 • forma i termin płatności.

VAT marża nie musi z kolei zawierać innych elementów, obowiązkowych dla faktury VAT, m.in. ceny netto, stawki podatku VAT czy wartości sprzedaży z podziałem na stawki podatku VAT. Co ciekawe, na fakturze VAT marża nie znajdziemy również wysokości marży, będącej przecież podstawą opodatkowania. Ten typ faktury zawiera jedynie kwotę należności ogółem, czyli całkowitą sumę sprzedaży.

Wystawianie faktur VAT marża nie jest obowiązkiem, a jedynie prawem sprzedawcy. Jednak nabywając towary lub usługi w oparciu o ten rodzaj faktury trzeba pamiętać, że nie pozwala ona na odliczenie podatku VAT z faktur zakupowych. Oznacza to, że cała kwota, która została zapłacona, musi zostać zaksięgowana do kosztów.

Faktura VAT marża w turystyce

Zgodnie z art. 119 ustawy o VAT w przypadku prowadzenia usług turystycznych marżę rozumie się jako różnicę między kwotą należności a ceną, po której podatnik (w celu dalszej odsprzedaży) nabył towar lub usługę dla bezpośredniej korzyści turysty. Do bezpośrednich korzyści zalicza się m.in. zakwaterowanie, wyżywienie czy transport. W praktyce oznacza to, że marżą jest różnica pomiędzy wartością wycieczki sprzedawanej turyście a kwotą, jaką pośrednik zapłacił za tę wycieczkę, kupując ją od biura podróży.

Stawka VAT dla marży to 23%, jednak jeśli usługi świadczone są poza terytorium UE, wówczas wynosi ona 0%. Jeżeli usługi świadczone są zaś w części na terytorium UE, a w drugiej poza nią, wówczas wyłącznie część dotycząca usług świadczonych poza terytorium UE opodatkowana jest stawką 0 proc.

Na fakturze wystawianej w przypadku świadczenie usług turystycznych musi znaleźć się dopisek „procedura marży dla biur podróży”.

Faktura VAT marża w towarach używanych 

Faktura VAT marża może zostać wystawiona wyłącznie wtedy, gdy dotyczy towarów używanych, które nabywane są od ściśle określonych podmiotów. Jakich? Są to:

 • osoby fizyczne, które nie są podatnikiem VAT;
 • podatnicy VAT zwolnieni, przy czym chodzi tu zarówno o podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, jak i przedmiotowego;
 • podatnicy VAT, jeżeli dostawa towarów używanych podlegała procedurze VAT marża. 

Pojęcie towarów używanych zostało sprecyzowane przez ustawodawcę w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i zgodnie z jego treścią są nimi ruchome dobra materialne, które nadają się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, ale nie są przy tym dziełami sztuki, przedmiotami ani antykami oraz metalami szlachetnymi lub kamieniami szlachetnymi.

Stawka podatkowa dla marży wynosi 23%, za wyjątkiem towarów z eksportu – wówczas jest to 0%.

Taką fakturę oznacza się słowami “procedura marży – towary używane”.

Faktura VAT marża w towarach kolekcjonerskich, dziełach sztuki i antykach

Pojęcia dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków zostały precyzyjnie określone przez ustawodawcę w art. 120 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o VAT. Upraszczając można wskazać, że za dzieła sztuki uznaje się przedmioty wykonane przez artystę, nie będące przedmiotami codziennego użytku. Przedmiotami kolekcjonerskimi są z kolei takie przedmioty, które mają wartość zabytkową lub (w przypadku starych monet) nie są już uważane za środek płatniczy. Antyki natomiast, to przedmioty starsze niż 100 lat, ale inne niż te wymienione w przypadku dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich. 

Przy sprzedaży tych przedmiotów w oparciu o fakturę VAT marża, jak wszędzie stosowana jest stawka podatku w wysokości 23%. Jednak nie zawsze. W przypadku, gdy dzieła są importowane lub zostały nabyte bezpośrednio od twórcy lub spadkobiercy twórcy, wysokość podatku VAT wynosi 7%.

Tak jak w poprzednich przypadkach, te faktury również powinny zawierać specjalne oznaczenie. Faktura VAT marża wystawiana w przypadku sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków powinna zawierać jedno z dwóch oznaczeń: „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Wady i zalety faktur VAT marża

Faktura VAT marża, jak każde rozwiązanie, ma swoje wady i zalety. Po pierwsze, największą zaletą takiego rozliczania się, jest niższa stawka podatku, jaki przyjdzie nam zapłacić. W odróżnieniu od klasycznej faktury VAT, podatek odliczany jest tylko od marży, jest zatem kilkukrotnie niższy. Dla kupującego oznacza to wyższe koszty uzyskania przychodu, które może rozliczyć w podatku dochodowym. To z kolei wiąże się z niższym podatkiem dochodowym, który będzie musiał on odprowadzić. Ze względu na to, że faktura VAT marża nie zawiera na swoim arkuszu szczegółowych stawek podatku czy nawet wysokości marży, to cały dokument jest zdecydowanie bardziej przejrzysty i prostszy niż inne rodzaje faktur.

Największą wadą tego sposobu rozliczania jest z kolei wspomniany już brak możliwości odliczenia VAT od kosztów przez sprzedającego. Poza tym, dużą wadą tego rozwiązania, na którą powinni zwrócić uwagę wszyscy kupujący, jest fakt, że jeśli używany sprzęt ulegnie awarii, możliwe jest, że sprzedający odmówi nam jego naprawy, właśnie ze względu na to, że nie jest to nowy sprzęt. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest bowiem adnotacja na fakturze „procedura marży – towary używane”.

Faktura VAT marża jest dobrowolnym sposobem rozliczania się dla kilku branż, najczęściej jednak stosowana jest w przypadku sprzedaży towarów używanych, np. samochodów i sprzętów elektronicznych. To dokument pozwalający na odliczenie podatku jedynie od marży, a nie całości kwoty, co sprawia, że płacimy kilkukrotnie mniejszy podatek. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to rozwiązanie idealne i może sprawić nieco kłopotów.

Zobacz również:
Faktura VAT a faktura uproszczona
Faktura proforma – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank