Co to jest REGON?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

REGON to skrót od nazwy oficjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego tj. Rejestru Gospodarki Narodowej. Obok pojęcia REGON wyróżnia się także numer REGON, który jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym nadawanym podmiotom wpisanym do Rejestru. Do czego służy REGON? Kto musi posiadać numer REGON i jak go uzyskać? Dowiedz się czytając ten artykuł!

Co to jest REGON? 

REGON i numer REGON, choć często używane zamiennie, nie są pojęciami tożsamymi. REGON jest to bowiem akronim, czyli skrót od nazwy „Rejestr Gospodarki Narodowej”. Prowadzony jest on przez Prezesa Urzędu Statystycznego do celów statystycznych i jest jednocześnie ogólnodostępną bazą danych o podmiotach gospodarczych.

Numer REGON zaś jest to niepowtarzalny i stały numer identyfikacyjny. Jeśli zatem zakończysz prowadzenie jednej działalności i rozpoczniesz prowadzenie drugiej, numer REGON pozostaje ten sam. To właśnie pod tym numerem podmiot widnieje w Rejestrze Gospodarki Narodowej.

Zobacz również: Czym jest numer NIP?

Do czego służy rejestr REGON?

Zasadniczym celem rejestru REGON są cele statystyczne. Jaką rolę jeszcze pełni? Przede wszystkim służy on osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej i opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej oraz klasyfikacyjnej wszystkich urzędowych rejestrach i systemach. Rejestr dostarcza ponadto ogólnej charakterystyki podmiotów działających w gospodarce narodowej. Umożliwia on ponadto sporządzenie wykazów adresów działających w gospodarce podmiotów. Zawarte w nim dane są także podstawą do tworzenia baz danych o tych podmiotach.

Numer REGON – dla kogo?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zatem podmioty te zobowiązane są do posiadania numeru REGON.

O czym mówi numer REGON i jak go uzyskać?

Numer REGON składa się z dziewięciu lub czternastu cyfr. Jeżeli REGON jest dziewięciocyfrowy wówczas:

  • dwie pierwsze cyfry to oznaczenie województwa;
  • sześć kolejnych cyfr to numer seryjny;
  • dziewiąta cyfra to tzw. cyfra kontrolna.

Czternastocyfrowy numer REGON jest zaś nadawany jednostkom organizacyjnym, które mają swoją siedzibę w różnych województwach, czyli jednostkom lokalnym siedziby głównej. Co oznaczają poszczególne cyfry?

  • dziewięć pierwszych cyfr to numer identyfikacyjny jednostki, która utworzyła jednostkę lokalną, czyli numer REGON jednostki macierzystej;
  • cztery kolejne cyfry to liczba porządkowa jednostki lokalnej;
  • czternasta cyfra to tzw. cyfra kontrolna.

Jak uzyskać numer REGON? Jeżeli rejestrujesz działalność gospodarczą w CEIDG, wówczas wniosek o nadanie numeru zostaje automatycznie przekazany do Głównego Urzędu Statystycznego. Podobnie jest w przypadku rejestracji firmy w KRS. Jeżeli jednak podmiot nie podlega obowiązkowi rejestracji w żadnym z tym rejestrów, wówczas zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć w najbliższym oddziale GUS, właściwym ze względu na siedzibę firmy. 

Gdzie sprawdzić numer REGON?

Zastanawiasz się jak sprawdzić numer REGON? Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową Głównego Urzędu Statystycznego, a pod adresem wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl, znając inne dane firmy tj. numer NIP lub KRS, uzyskasz stosowną informację.