Co to jest numer NIP? 

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Numer NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięciocyfrowy unikatowy numer podatnika. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, masz obowiązek posługiwania się nim w celu identyfikacji podatkowej. NIP muszą posiadać jednak także inne podmioty. Jakie to podmioty i jak uzyskać numer NIP? Dowiedz się wszystkiego co niezbędne z naszego artykułu.

Co to jest NIP?

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej to identyfikator podatkowy, który umożliwia organom podatkowym zidentyfikowanie podatnika. Składa się on z dziesięciu cyfr, z czego trzy pierwsze oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał numer. Kolejne sześć to cyfry wybrane losowo, ostatnia zaś jest cyfrą kontrolną. Co ważne, NIP jest numerem unikatowym, zatem nie mogą funkcjonować dwa podmioty, posiadające taki sam numer NIP.

Zobacz również: Co to jest REGON?

Kto powinien posiadać numer NIP?

Obok numeru NIP identyfikatorem podatkowym jest także numer PESEL. Kiedy zatem należy posiadać NIP, a kiedy do identyfikacji wystarczy organowi skarbowemu numer PESEL? Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale np. jesteś zatrudniony na umowę o pracę i niej czerpiesz dochody lub gdy nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – wówczas posługujesz się numerem PESEL. 

Numer NIP musisz posiadać będąc:

  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • osobą prawną taką jak fundacja, stowarzyszenie, spółka z o.o. i spółka akcyjna oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, czyli spółką jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, jeśli na podstawie ustaw jesteś podatnikiem;
  • podatnikiem podatku od towaru i usług;
  • innym niż osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna podmiotem, który zgodnie z ustawami jest podatnikiem;
  • płatnikiem podatków;
  • płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  • wykonujesz działalność nieewidencjonowaną.

Co musisz zrobić, aby uzyskać numer NIP?

Numer NIP zostaje nadany po uprzednim złożeniu zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7. Nadaje go Naczelnik Urzędu Skarbowego niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która rozpoczyna działalność gospodarczą, wówczas rejestracja w CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym o nadanie numeru NIP. W przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność nierejestrowaną lub podatników podatku od towarów i usług, konieczne jest złożenie zgłoszenia indentyfikacyjnego na stosownym formularzu tj. NIP-7. Podobnie jest z wspólnikami spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej będącymi płatnikami składek na ubezpieczenie lub podatku dochodowego. W przypadku spółki cywilnej numer NIP wszyscy jej wspólnicy otrzymują wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, a jako spółka – w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2. 

Warto podkreślić, że NIP zostanie ci nadany na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Jeżeli dane w zgłoszeniu zmieniają się, w ciągu siedmiu dni od dnia, kiedy nastąpiła zmiana należy je zaktualizować. Samego numeru NIP nie można bowiem zmienić.

Jak sprawdzić numer NIP firmy?

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia numeru NIP. Zweryfikowanie numeru NIP firmy, a zatem tego, czy jest on poprawny, czy nie został unieważniony lub uchylony możliwe jest za pośrednictwem wyszukiwarki pn. „Sprawdzanie statusu NIP” dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Swój numer NIP możesz także sprawdzić w Urzędzie Skarbowym poprzez złożenie stosownego wniosku.

Pamiętaj także, że znając inne dane przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą np. jego imię i nazwisko, numer REGON, czy adres możesz także sprawdzić jego NIP w wyszukiwarce wpisów w CEIDG.

Prowadzisz firmę i zastanawiasz się nad wyborem adresu siedziby? Zobacz ofertę wirtualnego biura Złota 75A i przekonaj się dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem!