Zamknięcie roku obrotowego w spółce z o.o. 2022 – o czym należy pamiętać?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Rok 2022 już za nami, dlatego wszystkie firmy szykują się na obowiązkowe zamknięcie roku obrotowego. Jak co roku wszystkie firmy muszą szykować się do obowiązkowego zamknięcia roku obrotowego. Księgowi, jak i właściciele działalności gospodarczych zbierają i selekcjonują najważniejsze dokumenty, aby poprawnie rozliczyć się z działaniami z ubiegłego roku. Czym jest sprawozdanie finansowe i jak powinno być sporządzone w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? O czym musi pamiętać księgowy, który rozlicza Sp. z o.o.? Wyjaśniamy. 

Rzetelnie i regularnie prowadzona księgowość w firmie nie powinna budzić obaw przy rocznym rozliczeniu działalności. Jeżeli unikaliśmy zaległości i na czas spłacaliśmy wszelkie zobowiązania — możemy spać spokojnie i przygotowywać się do corocznego podsumowania. Jednak nadal okres zamknięcia roku obrotowego jest stresującym czasem zarówno dla właścicieli, jak i księgowych, ponieważ wiąże się z uzupełnieniem i stworzeniem obowiązkowych sprawozdań finansowych. Dla osób, które ich nie tworzą samodzielnie, to najwyższy czas, by znaleźć odpowiedniego księgowego, ponieważ w tym czasie toną oni w górach dokumentów do rozliczenia i mogą mieć spore kolejki. Czy zamknięcie roku, może być aż tak trudne dla osób prowadzących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Podpowiadamy, o czym należy pamiętać i jak poprawnie rozliczyć swoją spółkę.

Czym jest zamknięcie roku obrotowego i jak się do tego zabrać?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy podmiot będący działalnością gospodarczą zobowiązany jest do zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych w okresie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

W związku z koniecznością zamknięcia ubiegłego roku finansowego właściciele wraz z pomocą księgowych są zobowiązani do poprawnego tworzenia dokumentacji i rozliczenia się ze swojej działalności. Warto zaplanować pracę nad sprawozdaniami już wcześniej, ponieważ z rozliczeniem wiąże się konieczność dotrzymania ustawowych terminów składania deklaracji oraz raportów. Należy zebrać i sprawdzić dokumentację, stworzyć odpowiednie raporty i sprawozdania oraz przesłać wymagane informacje do KRS. 

O czym należy pamiętać przy zamknięciu roku obrotowego w Sp. z o.o.

Podsumowanie roku obrotowego składa się z pięciu istotnych etapów: przekazania deklaracji PIT-11 oraz CIT, sporządzenia sprawozdania finansowego, zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia sprawozdania, a następnie przesłania go do odpowiedniej instytucji. Jakie są obowiązki księgowego?

Pierwszym etapem zamknięcia roku jest złożenie deklaracji PIT-11. Jest to obowiązek podmiotów zatrudniających przynajmniej jednego pracownika. Wraz z zamknięciem ksiąg rachunkowych należy stworzyć PIT-11. Dokument ten jest imiennym zbiorem informacji pracownika na temat uzyskanych przez niego dochodów w ubiegłym roku oraz pobranych zaliczek. Księgowy sporządza deklarację, dokładnie ją wypełnia, a następnie przekazuje do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Tegoroczny termin minął 31 stycznia. Z kolei pracodawca musi pamiętać o przekazaniu kopii pracownikowi, który samodzielnie musi się rozliczyć w urzędzie lub przez platformę „Twój e-PIT” do końca lutego 2023 r.

Następnie księgowy przygotowuje deklarację CIT-8. Formularz jest konieczny do rozliczenia uzyskanych dochodów i strat. Dokument przygotowuje się w formie elektronicznej i przekazuje do Urzędu Skarbowego. Warto wspomnieć, że spółka, która nie osiągnęła żadnych kosztów ani przychodów musi złożyć tzw. zerowy CIT-8. 

Standardowy termin składania wniosków przypada na 31 marca. W ubiegłym roku 2022 ze względu na epidemię COVID-19 czas ten został przedłużony do 30 czerwca. Formularze te są najczęściej przygotowane przez biura rachunkowe i przekazywane na podstawie pełnomocnictwa. Kolejnym ważnym etapem jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Co należy uwzględnić w dokumencie?

Sprawozdanie finansowe — czym jest i co musi zawierać?

Sprawozdanie to obszerny raport, przedstawiający wyniki finansowe firmy za ubiegły rok. Dokument ten jest najważniejszym zbiorem informacji i kopalnią wiedzy o sytuacji finansowej. Dane w nim zawarte muszą być wypisane w języku polskim, zaś kwoty w PLN. Całość jest rozpisana w ściśle określony sposób, z uwzględnieniem obowiązujących struktur.

Sprawozdanie składa się z trzech elementów: 

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowych/objaśniających. 

Raport jest tworzony w wersji elektronicznej i przekazywany w terminie do końca marca. Zanim dokument zostanie przesłany do Urzędu Skarbowego, jest podpisywany przez biuro rachunkowe, w którym został sporządzony oraz zarząd spółki. Księgowy odpowiada za stworzenie sprawozdania, a spółka z o.o. — napisanie sprawozdania z działań zarządu oraz zatwierdzenie ich. W tym celu zarząd zwołuje zgromadzenie wspólników, aby nie tylko potwierdzić dokumenty, ale również podjąć istotne decyzje na temat osiągniętych wyników m.in. wypłaty dywidendy. Termin spotkania musi odbyć się maksymalnie do 30 czerwca. Następnie zarząd ma 14 dni od spotkania na przekazanie zatwierdzonego sprawozdania.

Poprawnie uzupełnione raporty finansowe muszą zostać przesłane do KRS poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych — jest to działanie bezpłatne, jednak trzeba liczyć się z dodatkową opłatą, jeżeli wszyscy członkowie zarządu są cudzoziemcami.

Zamknięcie okresu obrotowego nie powinno być stresującym czasem dla spółki z o.o.. Jak można zauważyć, większość działań prowadzi za nas biuro rachunkowe. Warto cały rok przykładać uwagę do poprawnego i regularnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zbiorów dokumentów, aby zamknięcie roku obrotowego było sprawnie i bezproblemowo sporządzone.

Zobacz również:
Biuro rachunkowe online – dla kogo i na czym to polega?