Założyłem spółkę i co dalej?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Rejestracja spółki przez Internet pozwala na usprawnienie całego procesu i jest rozwiązaniem znacznie tańszym niż korzystanie z pomocy notariusza. Warto jednak wiedzieć, że założenie spółki nie kończy się na wpisaniu podmiotu do KRS. Co jeszcze należy zrobić?

Przedsiębiorca, którego spółka została wpisana do KRS ma do wypełnienia jeszcze szereg innych formalności, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania spółki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, o czym jeszcze należy pamiętać, zakładając spółkę.

Wpisanie spółki do KRS to dopiero początek

Wpisanie spółki do KRS sprawia, że zyskuje ona pełnię praw – wcześniej spółka nazywana jest spółką z o.o. w organizacji i za zaciągane przez nią zobowiązania odpowiada solidarnie spółka oraz osoby działające w jej imieniu. Ponadto, dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS udziałowcy spółki mogą zbyć swoje udziały w firmie. Uzyskanie wpisu do KRS nie jest jednak końcem formalności. Co jeszcze należy załatwić?

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Po pierwsze, w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć wypełnioną deklarację PPC-3, podpisaną przez zarząd spółki i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku należy obliczyć samodzielnie – podstawą opodatkowania w tym przypadku jest wartość kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – co ważne, odliczeniu nie podlega opłata manipulacyjna. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od umowy spółki.

Nadanie numerów NIP i REGON

Otrzymanie przez spółkę numerów NIP i REGON jest automatyczne i nie wymaga składania specjalnych deklaracji. W przypadku zakładania spółki przez Internet przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie o utworzeniu numerów NIP i REGON w systemie S24.

Potwierdzenie nadania numeru NIP stanowi wydruk informacji z KRS, a potwierdzeniem numeru REGON jest wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, który można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

NIP-8

Przedsiębiorca ma również 21 dni na zgłoszenie spółki do NIP-8. W sytuacji, w której spółka będzie odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne, termin ten skracany jest do zaledwie 7 dni.

Rejestracja jako płatnik VAT

Wniosek o rejestrację jako płatnik VAT powinien być złożony przed dniem, w którym spółka wykona pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Pokrycie kapitału zakładowego – oświadczenie

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej zarząd ma 7 dni na złożenie oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego – pod warunkiem, że takie oświadczenie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki. Oświadczenie musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu – zawiera ono informację, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości i przez wszystkich wspólników. Za złożenie oświadczenia należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł.

Zgłoszenie spółki do CRBR

Praktycznie każdy przedsiębiorca, który działa w formie spółki, ma obowiązek zgłoszenia informacji dotyczącej beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ten jest specjalnym systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje dotyczące osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółkami. Zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych musi mieć miejsce do 7 dni od dnia rejestracji spółki.

Jak widać, proces zakładania spółki nie kończy się wraz z uzyskaniem wpisu w KRS – po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorca ma obowiązek dopełnienia jeszcze kilku innych formalności, które umożliwią w pełni legalne i sprawne funkcjonowanie firmy.

Poszukujesz siedziby dla swojej firmy? Skorzystaj z usług wirtualnego biura Złota 75A i zarejestruj działalność w samym centrum Warszawy!