Wycena udziałów w spółce – poradnik

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Wycena wartości spółki umożliwia określenie wartości jej udziałów. W niektórych sytuacjach wydaje się ona jednym możliwym wyjściem z kłopotliwego położenia, którym może okazać się np. konflikt wspólników. Na czym polega, jak ją przeprowadzić i jakie metody wyceny udziałów w spółce są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców? Na te, jak i wiele innych pytań szczegółowo odpowiadamy poniżej. 

Wycena udziałów w spółce przy sprzedaży jest kluczowym czynnikiem, który jest głównym faktorem decydującym o powodzeniu transakcji. Z tego względu w poniższym artykule staramy się objaśnić, w jaki sposób podejść do tematu, by sprzedaż okazała się owocna i przyniosła satysfakcjonujące efekty. 

Wycena udziałów — czym jest i dlaczego jest ważna przy sprzedaży?

Wycena udziałów w spółce to proces, który pozwala na określanie wartości poszczególnych udziałów, w celu ich sprzedaży bądź zakupu. W praktyce oznacza to nic innego, jak oszacowanie wartości całej spółki oraz podział tej wartości na udziały przypadające wspólnikom.

Proces wyceny w spółce przy sprzedaży jest szalenie ważnym zadaniem. Pozwala na uzyskanie w pełni obiektywnej ceny za posiadane udziały. W przypadku sprzedaży wkładów w spółce wycena jest konieczna ze względu na potrzebę oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Dzięki temu w łatwy sposób można określić cenę sprzedaży. 

Warto również wspomnieć o samych zainteresowanych, czyli udziałowcach. Właściwa wycena udziałów w spółce przy jej sprzedaży jest fundamentalną informacją dla wspólników. Dzięki poznaniu realnej wartości posiadanych aktywów przedsiębiorcy mogą zdecydować się na podjęcie kolejnych kroków — przykładowo sprzedaż po odpowiadających warunkach, a następnie inwestycję w nowe. 

Wycena udziałów w spółce – jakie są metody?

Przed zdecydowaniem się na wycenę udziałów spółki przy sprzedaży warto zapoznać się z możliwymi metodami. Wybór jednej z nich jest uzależniony od kilku kwestii, m.in. specyfiki działalności firmy. Cały proces nie należy do banalnych, a jego wynik może być zdeterminowany wieloma czynnikami, w tym sytuacją rynkową, perspektywami rozwoju czy sytuacją finansową spółki. Biorąc to pod uwagę, wybór właściwej metody umożliwiającej wycenę udziałów w spółce wydaje się dość istotny. Nie ukrywamy również, że nieocenionym udogodnieniem jest skorzystanie z pomocy ekspertów, z dziedziny rachunkowości i wyceny.

Przejdźmy zatem do sedna sprawy, czyli metod wyceny udziałów w spółce. Najczęściej wybierane modele opisujemy poniżej. 

  • Wycena majątkowa — ma na celu określenie wartości firmy, a następnie podział tej wartości między udziałowców w zależności od wielkości ich udziałów. 
  • Wycena dochodowa — polega na oszacowaniu wartości spółki na podstawie jej przyszłych dochodów lub przepływów pieniężnych.
  • Wycena porównawcza — analogicznie do powyższych przykładów, wycena porównawcza polega na porównaniu wartości konkretnej spółki do wartości innych spółek prosperujących na rynku.

Zdecydowanie się na korzystną dla firmy metodę wyceny udziałów w spółce, jest bardzo ważne, wszak wytypowany model może odczuwalnie wpłynąć na ostateczną wartość udziałów oraz decyzję o kupnie lub sprzedaży udziałów.

Co jest niezbędne do przeprowadzenia wyceny udziałów spółki?

Skonstruowanie wyceny spółki przy sprzedaży wiąże się z przeprowadzeniem skrupulatnej analizy finansowej oraz biznesowej spółki wraz z włączeniem rozmaitych czynników, wpływających na rynkową wartość.

Pierwszym krokiem wyceny udziałów w spółce jest sprecyzowanie, jaki jest przewodni cel owej wyceny. Zgodnie z tematyką artykułu, intencją szacunku jest sprzedaż spółki. Następnie należy uściślić, czy procesowi podlegać będzie całość kapitału, czy też jakaś jego część. Dalej pozostaje przeanalizować historię związaną z finansami firmy, z których najważniejsze wydają się bilans oraz rachunek zysków i strat. 

Na koniec pragniemy dodać, że wycena udziałów w spółce przy sprzedaży  powinna zostać przeprowadzona przez ekspertów z dziedziny rachunkowości i finansów. Jest ona niebagatelna dla skonstatowania adekwatnej ceny sprzedaży. Mało tego, może mieć wpływ na wynegocjowanie atrakcyjnych warunków transakcji.

Sprzedaż udziałów spółki a wartość rynkowa

Wartość rynkowa spółki to cena, po której akcje spółki są notowane na giełdzie, cena, po której inwestorzy są gotowi kupić bądź sprzedać akcje spółki na rynku. Warto mieć jednak na uwadze, że realny wpływ na wartość przedsiębiorstwa może mieć jego sprzedaż. Zwykle cena zależy od faktorów, takich jak przychody i zyski, strategie biznesowe oraz wahania rynkowe. W sytuacji sprzedaży udziałów spółki w podwyższonej cenie, w porównaniu do jej bieżącej wartości, przedsiębiorcy mogą spodziewać się zwiększenia wartości spółki na rynku. W odwrotnym przypadku, kiedy akcje sprzedawane są w zaniżonej kwocie, mówi się o obniżeniu wartości rynkowej spółki.

Kolejnym przykładem, który może wpłynąć na wartość spółki, jest zmiana struktury akcjonariatu. Załóżmy, że sprzedaż udziałów będzie wiązała się z wejściem do firmy nowego, liczącego się inwestora, co z kolei doprowadzi do zwiększenia zaufania innych przedsiębiorców, tym samym wpływając na podniesienie wartości rynkowej spółki.

Przydatne usługi dla przedsiębiorców, o których warto wiedzieć

W załatwianiu spraw związanych z finansami firmy sporą pomocą może okazać się znajomość usługi, jaką jest księgowość online. To niezwykle wygodna forma kontaktu z przydzielonym księgowym, a także możliwość korzystania z wielu udogodnień, jak np. program do fakturowania, prowadzenie KPiR online oraz automatyczne księgowanie dokumentów.

Dodatkowo świadczeniem wartym rozważenia jest wirtualne biuro, czyli rodzaj outsourcingu obsługi biurowej. Usługa ta w pewien sposób “wyręcza” wspólników z kilku obowiązków, w tym konieczności najmu lokalu przeznaczonego pod siedzibę firmy. Wraz z wyborem prestiżowego adresu online, przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku innych świadczeń, przykładowo oddelegowanego numeru telefonu, obsługę recepcyjną, skanowanie dokumentów, a w niektórych przypadkach również okazjonalnemu wynajmu sal konferencyjnych.