Formularz NIP-8 krok po kroku

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Po rejestracji spółki w KRS kolejnym krokiem jest zgłoszenie do urzędu skarbowego danych uzupełniających na formularzu NIP-8. Na tym samym wzorze należy zgłosić do US aktualizację danych spółki. Można to zrobić osobiście podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym, listownie lub elektronicznie, za pomocą kwalifikowanego podpisu. Formularz, w szczególności początkującym przedsiębiorcom, może przysporzyć problemów. Dlatego w poniższym artykule omawiamy, jak wypełnić go krok po kroku.

Do kiedy należy wypełnić formularz NIP-8

Na zgłoszenie spółki do US mamy 21 dni od rejestracji. W przypadku aktualizacji danych lub jeżeli utworzona spółka będzie płatnikiem składek, tylko 7 dni. Za niedokonanie rejestracji w tym terminie sąd może nałożyć na spółkę grzywnę, dlatego warto o tym pamiętać.

Jak wypełnić formularz NIP-8

Formularz NIP-8 można wypełnić komputerowo lub ręcznie. Wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów. Jasne pola wypełnia płatnik, natomiast pola ciemne zostaną wypełnione przez urząd skarbowy.

CZĘŚĆ A formularza NIP-8

Przed wypełnieniem poszczególnych części formularza, w polu po lewej stronie należy wpisać NIP spółki. Następnie w polu 4 zaznaczyć opcję nr 1, jeżeli dokonywane jest zgłoszenie spółki lub opcję nr 2, jeżeli aktualizacja danych. Pole nr 5 służy wskazania właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie.

CZĘŚĆ B formularza NIP-8

Część B.1 – w tym miejscu należy podać pełną i skróconą nazwę spółki, numer KRS oraz REGON.

Część B.2 – dotyczy tylko spółek posiadających numer identyfikacyjny w innym państwie.

Część B.3 – ta część służy do wskazania danych kontaktowych spółki. W przypadku zmiany danych wypełnienie poszczególnych pól spowoduje ich aktualizację w US. W polu nr 13 należy zaznaczyć, czy wyrażamy zgodę na udostępnienie danych w rejestrze REGON. W polu  nr 18 natomiast można zrezygnować z adresu elektronicznego, a tym samym z doręczeń pism drogą elektroniczną.

Część B.4 – w tym miejscu należy wpisać adres, pod którym prowadzona będzie prowadzona działalność. W przypadku posiadania większej ilości adresów należy wskazać je w załączniku do formularza NIP-8.

Część B.5 – jeżeli dokumentacja rachunkowa spółki będzie prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe, należy wybrać opcję pierwszą. Jeżeli księgowość będzie prowadzona we własnym zakresie, to zaznaczona powinna być opcja druga.

Część B.5.1 i B.5.2 – jeżeli w części B.5 wybrana została pierwsza opcja, to w tym miejscu należy wskazać dane biura rachunkowego, które będzie odpowiedzialne za księgowość spółki.

CZĘŚĆ C formularza NIP-8

Część C.1 – należy wskazać rachunek bankowy do zwrotu podatku lub nadpłaty. Jeżeli spółka posiada drugi rachunek, to należy go wskazać w części C.1.2. W przypadku posiadania większej liczby kont należy je wskazać w załączniku do formularza NIP-8.

Część C.2 – spółka z o.o. nie wypełnia tego pola, gdyż nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Z tego tytułu nie może odprowadzić 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą uczynić to wspólnicy, przy samodzielnym rozliczaniu podatku dochodowego.

CZĘŚĆ D formularza NIP-8

W tym miejscu wskazujemy formę organizacyjną spółki. Najczęściej wybierana jest opcja nr 3.

Część D.1. i D.2 – nie dotyczy podmiotów, które w części D wybrały opcję nr 3.

Część D.3 – nie dotyczy spółek kapitałowych (m.in. sp. z o.o.). W tej części należy podać tylko identyfikatory podatkowe wspólników spółek osobowych (m.in. jawna, komandytowa).

Część D.4 – jeżeli dotychczas spółka nie zatrudniała pracowników, należy zaznaczyć w polu 76 drugą opcję. Jeżeli zatrudniała, to wybieramy opcję pierwszą, a w polu 77 podajemy datę powstania obowiązku opłacania składek. Pole 78 należy zaznaczyć tylko w przypadku aktualizacji danych. W polach 79 i 80 wskazujemy główne PKD spółki. Pole 81 należy wypełnić tylko, gdy spółka posiada status szczególny. W polu 82 uzupełniana jest pozycja nr 4, jeżeli udziałowcem są krajowe osoby fizyczne, nr 5, gdy inna spółka. Pola 83-86 dotyczą tylko spółek prowadzących gospodarstwo rolne, posiadających użytki rolne, stronę internetową lub zatrudniających pracowników.

CZĘŚĆ E formularza NIP-8

Jeżeli jakieś dane nie zmieściły się w formularzu NIP-8 to w polu 87 zaznaczamy, jaki załącznik zostanie dodany. Natomiast w polu 88 wskazujemy umocowanie do złożenia wniosku, jeżeli formularz składa inna osoba niż uprawniona w KRS.

CZĘŚĆ F formularza NIP-8

W tej części wskazujemy dane osoby lub osób, które w imieniu spółki składają zgłoszenie do US, wraz z datą oraz podpisami każdej osoby.

Jeśli ten poradnik nie będzie wystarczający – zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół wirtualnego biura Złota 75a chętnie pomoże Państwu prawidłowo wypełnić formularz NIP-8.

Zobacz również:
O czym należy pamiętać, aby odliczyć VAT od zakupu paliwa?
Obowiązkowy Split Payment: wszystko, co musisz wiedzieć

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank