Działalność nierejestrowana a rozliczenie z urzędem skarbowym

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, które związane jest z wieloma przywilejami, upraszcza także kontakty z urzędem skarbowym. Brak obowiązku rejestracji, nie oznacza jednak, że uzyskanego z działalności dochodu nie należy rozliczyć. Dokonywane jest ono jednak na nieco innych zasadach, niż w przypadku działalności gospodarczej. Sprawdź jak rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Działalność nierejestrowana a urząd skarbowy 

Działalność nierejestrowana to drobna działalność, która ze względu na szereg uproszczeń i przywilejów ma stanowić zachętę do podjęcia aktywności zawodowej. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim brak obowiązku rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, brak konieczności odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu jej prowadzenia czy możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży (nie musisz zatem prowadzić skomplikowanej księgowości). 

Dla podmiotów, decydujących się na rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej, ogromnym atutem jest także brak obowiązku zgłaszania czy rejestrowania działalności w urzędzie skarbowym. Dodatkowo, brak jest także konieczności opłacania comiesięcznych, a nawet kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz bowiem w zeznaniu rocznym. 

Jak rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Punktem wyjścia dla rozliczenia z urzędem skarbowym jest określenie przychodów, które co ważne, oblicza się nieco inaczej niż w przypadku weryfikacji kwoty stanowiącej limit dla działalności nierejestrowanej. Przychodem z działalności dla rozliczenia z urzędem skarbowym są pieniądze i wartości otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym, a także wartość otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem przychód stanowi tylko to, co zapłacił klient za towar lub usługę, a nie np. wartości zwróconych towarów.

Co istotne, dokonując rozliczenia z urzędem skarbowym możesz odliczyć od przychodów koszty, które poniosłeś w związku z prowadzeniem działalności. Koszty te muszą być rozpoznane kasowo, co oznacza tyle, że w dacie, w której rzeczywiście zapłaciłeś za dany towar. Pamiętaj, że obliczając podatek korzystasz z zasad skali podatkowej, a zatem dochód z działalności nierejestrowanej łączysz z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, a także uwzględniasz kwotę wolną od podatku

Rozliczenie z urzędem skarbowym dokonujesz na druku PIT-36, w którym znajdziesz specjalnie dedykowaną działalności nierejestrowanej rubrykę. Pamiętaj, że termin złożenia rocznych zeznań podatkowych mija 30 kwietnia.

Działalność nierejestrowana a ulgi podatkowe

Dokonując rozliczenia skarbowego prowadząc działalność nierejestrowaną możesz korzystać z ulg podatkowych. Jeżeli spełniasz określone dla nich warunki możesz zatem wybrać:

  • ulgę na dziecko,
  • ulgę na Internet,
  • ulgę na IKZE,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • ulgę abolicyjną,
  • ulgę z tytułu darowizn,
  • ulgą na zabytki,
  • ulgę dla inwestujących w ASI.

Pamiętaj, że prowadzenie działalności nierejestrowanej nie stoi na przeszkodzie w rozliczeniu się z małżonkiem.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku

W 2024 roku limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. W pierwszym półroczu wynosi on 3 181,50 zł, co stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie, natomiast od 1 lipca 2024 roku limit ten wyniesie 3 225 zł, również 75% minimalnego wynagrodzenia.

Zobacz również:
Wirtualne biuro – dla kogo się opłaca?
Zestawienie wirtualnych biur w Warszawie