Wznowienie działalności gospodarczej – jak to zrobić?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Wznowienie działalności gospodarczej jest doskonałą możliwością do ponownego stworzenia dobrze prosperującego biznesu. Przedsiębiorca, który skorzystał ze sposobności chwilowego zamrożenia prowadzonej działalności, może znowu zacząć zarabiać. Jak wygląda proces wznawiania działalności gospodarczej? Jakie kroki należy wykonać, aby firma znów mogła funkcjonować legalnie? 

Jak wznowić działalność gospodarczą? 

Działalność gospodarcza, niezależnie od przyczyny, może zostać dezaktywowana na czas nieokreślony lub określony. Należy jednak pamiętać, że minimalny okres zawieszenia firmy wynosi 30 dni. W obu przypadkach wznowienie działalności gospodarczej przebiega nieco inaczej. Przedsiębiorstwo zawieszone na czas określony, może zostać automatycznie przywrócone w dniu wskazanym przez wnioskodawcę. Wówczas właściciel firmy nie musi składać w tym celu żadnej dodatkowej dokumentacji. 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których trudno przewidzieć, na jak długo działalność będzie musiała zostać zawieszona. W takim przypadku, aby w późniejszym czasie ponownie aktywować firmę, należy wcześniej złożyć wniosek CEIDG-1 do urzędu miasta lub gminy. Wymagania te dotyczą wyłącznie jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Przywrócenie spółki cywilnej, wiąże się z potrzebą zgłoszenia w urzędzie statystycznym poprzez formularz RG-OP. Ponadto należy dokonać również zgłoszenia w urzędzie skarbowym (NIP-2) oraz złożyć oświadczenie o wznowieniu działalności spółki poprzez formularz CEIDG-1.

Myślisz o wznowieniu swojej firmy? Będziesz potrzebował adresu do rejestracji swojej działalności. Jeżeli szukasz rozwiązania które pomoże Ci zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas, zapoznaj się z ofertą naszego wirtualnego biura!

Wznowienie działalności gospodarczej a składki ZUS

Wielu przedsiębiorców przez wznowieniem działalności gospodarczej zastanawia się, jak wygląda w tym procesie zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS. Wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wznowienie pracy firmy, zgłoszenie składek dokonywane jest automatycznie. Rejestracja przedsiębiorcy jako czynnego płatnika ZUS, odbywa się na podstawie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej i dokonywana jest bezpośrednio przez skarbówkę.

Warto jednak pamiętać o obowiązku zgłoszenia ewentualnych zmian, zaistniałych podczas zawieszenia firmy, które mogły wpłynąć na rozliczenia podatkowe. Dotyczy to przypadków, w których w okresie dezaktywacji działalności gospodarczej, wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę tytułu do ubezpieczeń. Może to być m.in. podjęcie pracy na pełen etat lub ustanie preferencyjnego okresu składek ZUS. Wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia dokumentów informujących o tym fakcie.

Wznowienie działalności gospodarczej – jak wypełnić formularz CEIDG-1?

Wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe po poprawnym wypełnieniu i złożeniu wniosku CEIDG-1. Formularz ten jest dostępny w każdym urzędzie miasta lub gminy, a także na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl.  Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższych rubryk:

  • rubryka 01 – „Rodzaj wniosku” – należy zaznaczyć opcję “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”;
  • rubryka 03 – “Dane wnioskodawcy” –  należy uzupełnić kolejno: numer PESEL, numer NIP, REGON, a także podać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia. W tym samym punkcie należy wskazać obywatelstwo oraz złożyć oświadczenie, że udzielone informacje są zgodne z prawdą;
  • rubryka 04  – należy wskazać pełny adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
  • rubryka 06 –  należy wskazać pełną nazwę firmy, której wniosek dotyczy;
  • rubryka 07 –  należy wskazać skróconą nazwę firmy, o ile przedsiębiorca się nią posługuje; 
  • rubryka 12 –  należy określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku z wznowieniem działalności;
  • rubryka 15 – należy wskazać dokładną datę wznowienia działalności gospodarczej.

Uzupełniony formularz CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Istnieje także możliwość skorzystania z wysyłki dokumentu przez Internet.

Wznowienie działalności gospodarczej przez Internet

Wznowienie działalności gospodarczej przez Internet, odbywa się za pomocą strony internetowej www.biznes.gov.pl. Jednak aby móc skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorca musi dysponować podpisem elektronicznym lub posiadać profil zaufany. 

Po zalogowaniu w witrynie wystarczy przejść do zakładki https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155, aby wypełnić elektroniczny formularz. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, należy odesłać wniosek przy użyciu przycisku „wyślij”.  Działalność gospodarcza zostanie wznowiona w momencie, gdy dane z wniosku zostaną zarejestrowane w systemie CEIDG. Cały proces trwa najczęściej 24 godziny.