Wystawianie faktur i rachunków w działalności nierejestrowanej

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ułatwieniami, a jedno z nich dotyczy wystawiania rachunków i faktur z tytułu wykonanej usługi lub sprzedanego towaru. Czy i kiedy należy je wystawić?

Działalność nierejestrowana a faktury i rachunki

Prowadzenie działalności rejestrowanej, czyli działalności gospodarcza, która mimo że spełnia ustawowo określone cechy, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ze względu na niskie przychody, pociąga za sobą wiele korzyści i ułatwień. Jedną z nich jest maksymalne uproszczenie księgowości działalności i brak obowiązku wystawiania rachunków lub faktur z tytułu wykonanych usług lub dostarczonych towarów. 

Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, w której kupujący zażąda od podmiotu prowadzącego działalność nierejestrową wystawienia takich dokumentów

Jak wystawiać rachunki i faktury w działalności nierejestrowanej?

Jeżeli klient zażąda wystawienia rachunku, zobowiązany jesteś do wystawienia stosownego dokumentu. Powinien on zawierać określenie:

 • numeru rachunku,
 • daty wystawienia,
 • danych sprzedawcy i kupującego tzn. ich imiona i nazwiska lub nazwy,
 • nazwy świadczonej usługi lub towaru,
 • należnej kwoty. 

Podobnie rzecz ma się w przypadku faktur, przy czym należy wskazać, że kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym towar został dostarczony lub wykonana została usługa bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty za nie. Faktura w takim wypadku powinna zawierać określenie:

 • daty wystawienia,
 • kolejnego numeru,
 • danych podatnika i nabywcy towarów lub usług, w tym ich imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy,
 • nazwy towaru lub świadczonej usługi,
 • miary i ilości lub liczby dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej
 • ogółem kwoty należności. 

W związku z koniecznością wystawienia faktury może pojawić się pytanie – co z VATem? Odpowiedź jest prosta – jeżeli nie jesteś płatnikiem VAT, co ma miejsce w zdecydowanej większości przypadków prowadzenia działalności nierejestrowanej, wystawiając fakturę, wystawia się tzw. fakturę bez VAT. Dla jasności można na takim dokumencie dokonać stosowanej adnotacji tj. wskazać podstawę prawną zwolnienia, przy czym nie jest to warunek konieczny. 

Co zamiast rachunków i faktur?

Prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą nie musisz wprawdzie wystawiać rachunków lub faktur, ale masz obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dla spełnienia wymogów wystarczy jedynie jej uproszczona forma. Dzięki niej nie tylko rejestrujesz sprzedane przez siebie towary lub wykonane usługi, ale możesz też na bieżąco kontrolować czy nie przekroczysz limitów finansowych określonych dla działalności nierejestrowej. 

Czy mimo braku obowiązku warto wystawiać rachunek lub fakturę? Wielu ekspertów, ale i praktyków odpowiada na to pytanie twierdząco. Ich zdaniem, nie tylko ułatwia to weryfikowanie prawidłowości prowadzonej ewidencji sprzedaży, ale też jest optymalną formą dokumentowania osiąganych przychodów.

Wirtualne biuro i księgowość dla działalności gospodarczych

Jesteś przedsiębiorcą w poszukiwaniu idealnej siedziby dla swojej firmy? Nasza oferta wirtualnego biura w Warszawie i usług księgowych to klucz do efektywnego zarządzania firmą! Oferujemy nie tylko prestiżowy adres siedziby, ale również kompleksową obsługę księgową dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu. Odkryj możliwości, jakie daje nasza oferta!