Rozwiązanie spółki bez jej likwidacji – jakie są wady i zalety?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Rozwiązanie spółki bez jej likwidacji to sposób na uniknięcie sformalizowanego, czasochłonnego i kosztotwórczego postępowania likwidacyjnego. Czy decydując się na takie zakończenie bytu prawnego spółki musisz liczyć się także z negatywnymi konsekwencjami? Sprawdź, jakie są wady, a jakie zalety rozwiązania spółki bez likwidacji.

Rozwiązanie spółki bez jej likwidacji – korzyści

Korzyści, które płyną z rozwiązania spółki bez jej likwidacji jest bardzo wiele. Warto wprawdzie pamiętać, że dla niektórych to, co inni postrzegają za zaletę nie jest często aż tak ważne, jednak istnieje grupa okoliczności, które niezaprzeczalnie czynią z rozwiązania spółki bez jej likwidacji korzystny sposób zakończenia jej bytu prawnego.

Najogólniej można powiedzieć, że rozwiązanie spółki bez jej likwidacji pozwala na uniknięcie przeprowadzenia niezwykle sformalizowanego postępowania likwidacyjnego z wszystkimi jego konsekwencjami. Decydując się na takie rozwiązanie, przede wszystkim zaoszczędzasz czas. Procedura rozwiązania spółki z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego jest bowiem wieloetapowe. Składa się z:

  • ustanowienia likwidatora,
  • zgłoszenia otwarcia likwidacji do rejestru,
  • sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji,
  • czynności likwidacyjnych,
  • poddziału majątku,
  • podsumowania likwidacji,
  • złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Rozwiązać spółkę bez likwidacji uda ci się znacznie szybciej. Może wystarczyć nawet niecały tydzień. Dużo niższe są także koszty rozwiązania spółki bez uruchamiania postępowania likwidacyjnego. Nie poniesiesz np. kosztów ogłoszenia likwidacji, czyli kosztów wniosku o wpis do KRS. 

Ogromną korzyścią rozwiązania spółki bez jej likwidacji jest możliwość prowadzenia jej działań bez ograniczeń aż do samego końca, czyli do chwili wykreślenia z KRS. Jeżeli bowiem wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne, spółka działać będzie z dopiskiem „w likwidacji”. Musisz mieć zaś świadomość, że dla niektórych kontrahentów takie oznaczenie może zmniejszać twoją wiarygodność.

Rozwiązanie spółki bez jej likwidacji – wady 

Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest obarczone także pewnymi wadami. Przede wszystkim wymaga ono jednomyślności wspólników. Jeżeli choćby jeden z nich nie zgodzi się bowiem na zaproponowane rozwiązanie, konieczne jest przeprowadzenie likwidacji. Zgoda musi dotyczyć nie tylko samego faktu rozwiązania spółki, ale też innych kwestii np. tego, kto zostanie przechowawcą ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki.

Warto także pamiętać, że niekiedy wadą rozwiązania spółki bez jej likwidacji może być stosunkowo łatwa droga do zakończenia jej bytu. Pamiętaj zatem, aby razem ze swoimi wspólnikami zastanowić się kilkakrotnie, aby nie podjąć zbyt pochopnej decyzji.

Rozwiązanie spółki – i co dalej?

Jeśli zdecydujesz się na rozwiązanie spółki i przeprowadzisz jednak postępowanie likwidacyjne, musisz pamiętać, że po otwarciu likwidacji zobowiązany jesteś poinformować o tym urząd skarbowy – a dokładnie mówiąc o zmianie statusu spółki i o dodaniu zwrotu „w likwidacji”. Musisz także przekazać odpis sprawozdania likwidacyjnego. 

Po wykreśleniu spółki z KRS musisz ponadto wyrejestrować płatnika składek za zatrudnionych pracowników i zgłosić zakończenie działalności, która podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli rozwiązywałeś spółkę osobową pamiętaj także o przesłaniu wykazu składników majątku, który sporządzony został na dzień likwidacji oraz o spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania spółki (jeśli spółka była podatnikiem VAT).

Prowadzisz firmę i szukasz zaufanego biura księgowego, które pozwoli Ci zaoszczędzić cenny czas? Zapoznaj się z ofertą naszego biura księgowego online i zobacz, dlaczego warto się na nie zdecydować!