Progi podatkowe w 2024 roku

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Progi podatkowe służą do precyzyjnego określenia, jaką stawką podatku należy obciążyć dochody podatnika za ubiegły rok rozliczeniowy. Wraz z wejściem w życie przepisów Nowego Polskiego Ładu, obowiązujące dotychczas progi podatkowe, zostały nieco zmodyfikowane. Z tego powodu warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi progami podatkowymi oraz sprawdzić, jak kształtują się one 2024 roku, w świetle aktualnego stanu prawnego.

Czym są progi podatkowe?

Zakres poboru podatków oraz ich wysokość, regulowana jest w polskim systemie podatkowym na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Progi podatkowe w systemie Rzeczypospolitej, wyznaczają należność, wpłaconej do Skarbu Państwa zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Natomiast mianem podatku dochodowego określane jest obciążenie na rzecz państwa, opłacane od uzyskanego dochodu zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Wówczas skala podatkowa służy precyzyjnemu zdefiniowaniu, ile w danym roku rozliczeniowym, podatnik zobowiązany jest zapłacić podatku dochodowego. Ponadto skala podatkowa określa także wartość podatku dochodowego całej firmy. Progi podatkowe mieszczą się w granicach od 2% do 32%. Natomiast w modelu rozliczenia w skali podatkowej – od 4% do 32%.

Progi podatkowe w 2024 roku – ile wynoszą?

W 2024 roku polski rząd zdecydował się na wprowadzenie modyfikacji w obszarze dotychczasowych progów podatkowych. W deklaracjach składanych w bieżącym roku kalendarzowym, ich zakres przedstawia się następująco:

  1. Pierwszy próg podatkowy (12%) – ten próg na skali podatkowej dotyczy większości Polaków. Obowiązuje on bowiem przy zarobkach nieprzekraczających kwoty 120 000 zł rocznie. Wartość należnego podatku dochodowego w pierwszym progu wynosi obecnie 12%. W przybliżeniu szacuje się, że do pierwszego progu podatkowego zaliczane są osoby osiągające miesięczne przychody, które nie przekraczają ok. 10 tys. zł/ brutto.
  1. Drugi próg podatkowy (32%) – ten pułap na skali podatkowej dotyczy osób, których zarobki w skali całego roku rozliczeniowego przekroczyły 120 000 zł/ brutto. Wówczas wartość należnego podatku dochodowego w drugim progu wynosi 32%.
  1. Trzeci próg podatkowy (4%) – potocznie zwany daniną solidarnościową. Ten próg obowiązuje wyłącznie najbogatszych Polaków, gdyż osiągają go osoby, które w danym roku rozliczeniowym przekroczyły dochód 1 mln zł/brutto. Wówczas wartość należnego podatku dochodowego w trzecim progu wynosi 4%. W tym przypadku podatnik zobowiązany jest również do zapłaty 4% od wygenerowanej nadwyżki.

Progi podatkowe w 2024 – ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku?

Mianem kwoty wolnej od podatku określana jest wartość, od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie trzeba odprowadzać podatku PIT. Podstawą wyliczenia tejże kwoty jest dochód podatnika –  przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Tego typu ulga przysługuje każdemu, niezależnie od zarobków oraz formy zatrudnienia. Należna jest zarówno osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. 

Z kwoty wolnej od podatku może skorzystać każdy, kto rozlicza się na druku PIT-37. Dotyczy to również przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek PIT w innej formie – np. ryczałtu lub podatku liniowego, nie kwalifikują się do otrzymania tego benefitu.

Kwota wolna od podatku w 2024 roku wynosi 30 tys. zł. To oznacza, że jeśli podatnik w obecnym roku kalendarzowym osiągnie dochód równy lub mniejszy niż 30 tys. zł, przy składaniu deklaracji PIT nie musi odprowadzać podatku dochodowego. Analogicznie do tej sytuacji – przekroczenie kwoty wolnej od podatku, jest równoznaczne z koniecznością zapłaty podatku od kwoty powyżej wskazanego limitu.

Planując rozliczenie za ubiegły rok lub szukając skutecznych sposobów na optymalizację podatkową, warto skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Nasza firma oferuje usługę księgowości online, bazującej na cyfrowym obiegu dokumentacji. Dzięki temu klienci nie muszą każdego miesiąca dostarczać do biura rachunkowego dokumentacji w fizycznej formie, co zwiększa efektywność realizacji procedur księgowych. Ponadto w Biznes Hub oferujemy także profesjonalne doradztwo oraz liczne świadczenia z zakresu prowadzenia pełnej księgowości, uproszczonej księgowości, a także kadr i płac.