PARP SMART 2023 – dotacja dla małych i średnich firm

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Ogromne wsparcie dla firm w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki — aż 2,8 mld euro dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój kompetencji pracowników i wdrażanie nowych technologii. Na czym polega ścieżka SMART i jak można otrzymać dofinansowanie? Dowiedz się z naszego artykułu.

Nabór PARP SMART 2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorców ogłosiła rozpoczęcie jednego z czterech priorytetowych projektów dotacyjnych — o nazwie SMART, który został sfinansowany ze środków unijnych na lata 2021-2027. Jego założeniem jest rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach dedykowanej ścieżki SMART. Głównym celem jest poszerzanie kompetencji kadry i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych.

Jakie obszary obejmuje projekt SMART?

Projekt SMART zakłada rozwój siedmiu obszarów m.in. kompetencji kadry, innowacyjnych rozwiązań czy badań. Dofinansowanie obejmuje przede wszystkim wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, internacjonalizacji,  implementowanie nowych i innowacyjnych usług oraz produktów, a także wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorcy w ramach projektu mogą otrzymać dotacje na rozwój pracowników z zakresu cyfryzacji i zielonej transformacji, a także na finansowanie projektów badawczych, prototypów czy testów.

Wyboru modułu rozwoju dokonuje się na podstawie katalogu. Przedsiębiorcy wskazują obszary, które najlepiej wpisują się w założenia działalności firmy i jej cele strategiczne. Kompleksowa realizacja założeń pozwoli na szeroki rozwój firmy na podstawie przyjętej strategii.

7 modułów ścieżki SMART

SMART prowadzi przez rozwój siedmiu modułów. Mogą one zostać typowane linearnie — jako kontynuacja rozwojowa do poprzedniego obszaru lub niepowiązanie ze sobą. W skład ścieżki wchodzą:

  • moduł zazielenienia przedsiębiorstw, czyli pomocy firmom w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki zamkniętej;
  • moduł budowania infrastruktury B+R kluczowej do realizacji projektów badawczych;
  • moduł prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń innowacji, których celem jest stworzenie innowacyjnego produktu lub usługi;
  • rozwój kompetencji pracowników i osób kierujących, obejmujące podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności z zakresu prac B+R, gospodarki 4.0, technologii, zarządzania innowacjami, eko projektowania,  ochrony własności przemysłowej, polityki klimatycznej czy gospodarki niskoemisyjnej;
  • moduł wsparcia cyfryzacji, poprzez finansowanie inwestycji w modele biznesowe, procesy technologiczne i cyfrowe, implementowanie założeń cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej czy wprowadzenie wirtualnych biur;
  • moduł wdrażania internacjonalizacji, dążący do wprowadzenia firmy na rynek międzynarodowy, promocji produktów i usług za granicą czy udziałów w światowych targach przedsiębiorców.

W jaki sposób można skorzystać z dotacji?

Przedsiębiorca powinien zapoznać się z warunkami konkursu, a następnie złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów. Należy wybrać z siedmiu modułowego katalogu cele projektu, które będą kierowane potrzebami firmy. Warunkiem koniecznym jest jednak zaznaczenie modułów prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji, jako opcji podstawowej. Kolejne wybory obszarów są opcjonalne. Następnie Komisja Oceny Projektów poddaje weryfikacji oraz ocenie projekt. Po akceptacji zostaje podpisana umowa.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie działalności gospodarcze, które zostały zarejestrowane w Polsce. Pierwsze etapy udziału w projekcie startują już w I kwartale 2023 roku, a dokładnie 21 lutego, a kończą 21 kwietnia. Dotacja jest udzielana bezzwrotnie — wyjątkiem jest moduł innowacji, który jest udzielany warunkowo. Zasadą rozliczenia i zwrotu jest przychód osiągnięty z wdrożenia.

Prowadzisz firmę i szukasz zaufanego biura księgowego online które profesjonalnie zajmie się dokumentacją Twojej firmy? Zapoznaj się z ofertą naszego biura księgowego online!