Odpis z KRS – czym jest i jak go uzyskać?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Wiele przedsiębiorstw rozpoczynających współpracę z danym kontrahentem, chce uzyskać rzetelne informacje dotyczące wskazanego podmiotu. Obecnie jest to możliwe za pomocą odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, który umożliwia pozyskanie danych dotyczących wybranej firmy lub organizacji. Czym jest odpis KRS, jakie informacje zawiera i w jaki sposób można go uzyskać?

Czym jest odpis z KRS?

KRS jest to skrót od Krajowego Rejestru Sądowego. Można w nim znaleźć informacje na temat przedsiębiorstw, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń oraz innych organizacji zawodowych bądź społecznych. Odpis z KRS jest dokumentem, w którym zawarte są dane dotyczące podmiotu, który został zaewidencjonowany w tym rejestrze. Za pomocą odpisu z KRS można uzyskać informacje o:

 • sytuacji finansowej wybranego podmiotu,
 • statusie prawnym podmiotu,
 • sposobie reprezentacji podmiotu.

Dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest jawny. Warto jednak pamiętać, że nie posiada on dostępu do danych dotyczących spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. W celu weryfikacji tego typu podmiotów, należy skorzystać z CEIDG.

Jakie są dostępne rodzaje odpisów z KRS? 

Chcąc wystąpić o wydanie odpisu z KRS dotyczącego konkretnego podmiotu, warto pamiętać, iż istnieją dwa rodzaje odpisów. Różnią się one zawartością treści dotyczących danego przedsiębiorstwa lub organizacji. Należy do nich: 

 1. Odpis pełny z KRS – dokument zawiera zbiór informacji ze wszystkich działów spośród ujawnionych wpisów. Uwzględnia on pełną historię działalności wybranego podmiotu od momentu powstania. Odpis pełny z KRS potrzebny jest głównie w przypadku dokonywania zmian prawnych spółki, jak np. zmiany zarządu, struktury właścicielskiej itp. 
 1. Odpis aktualny z KRS – zawiera aktualne informacje o historii wpisów w rejestrze z możliwością weryfikacji stanu wybranego podmiotu na konkretny dzień. Odpis aktualny przydatny jest m.in. przed podpisaniem umowy z kontrahentem lub podczas rozpraw sądowych.

Jak uzyskać odpis z KRS?

Do uzyskania odpisu z KRS wybranego podmiotu, niezbędne jest posiadanie jednego z poniższych danych: 

 • nazwa firmy czy organizacji,
 • numer KRS,
 • NIP,
 • REGON.

Oficjalny odpis z KRS można uzyskać na dwa sposoby:

 1. elektronicznie – za pomocą wyszukiwarki KRS znajdującej się na stronie internetowej  https://ekrs.ms.gov.pl/,
 2. tradycyjnie – poprzez złożenie wniosku o wydanie odpisu do właściwego sądu rejestrowego KRS, w którym przechowywane są akta danej organizacji lub spółki.

Odpis z KRS – jak uzyskać go przez Internet?

Niewątpliwą zaletą uzyskania odpisu z KRS przez Internet, jest szybkość tego rozwiązania oraz brak dodatkowych opłat. Warto pamiętać, że wyszukiwarka online oferuje możliwość pobrania jedynie odpisu aktualnego.

Chcąc uzyskać odpis z KRS online, należy podjąć następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę internetową https://ekrs.ms.gov.pl/ i kliknąć zakładkę „Wyszukiwarka KRS”.
 2. Wyszukaj podmiot, zaznaczając odpowiedni rejestr, z którego chcesz pobrać odpis.
 3. Wpisz dane dotyczące podmiotu: KRS, REGON, NIP lub nazwę firmy lub organizacji.
 4. Przepisz kod wyświetlony na obrazku i kliknij opcję „Wyświetl”. 
 5. Pobierz gotowy odpis – można go wydrukować lub zachować w formie elektronicznej.

Odpis z KRS – jak uzyskać go w sądzie? 

Chcąc uzyskać odpis z KRS w sądzie, niezbędne jest złożenie wniosku na urzędowym formularzu. Druk dostępny jest w siedzibie każdego sądu rejestrowego, a także na stronie internetowej www.gov.pl. Istnieją trzy rodzaje formularzy:

 • CI KRS-COD – wnioskowanie o wydanie odpisu z KRS;
 • CI KRS-CWY – wnioskowanie o wydanie wyciągu z KRS;
 • CI KRS-CZ-OPP – wnioskowanie o wydanie dokumentu poświadczającego, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego.

Komplet dokumentów można dostarczyć do sądu osobiście lub za pośrednictwem poczty – w formie listu poleconego. Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć dowód opłaty sądowej. Aktualne stawki za wydanie dokumentów:

 • koszt zaświadczenia z KRS – 15 zł, 
 • koszt odpisu aktualnego z KRS – 30 zł, 
 • koszt odpisu pełnego z KRS – 60 zł, 
 • koszt wyciągu z I działu rejestru – 10 zł, 
 • koszt uzyskania informacji – 5 zł, 
 • koszt kopii elektronicznej – 50 zł. 

Jeśli na drodze ubiegania się o odpis z KRS pojawiły się komplikacje – zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści udzielą niezbędnych instrukcji oraz odpowiedzą na Państwa pytania. A chcąc powierzyć obsługę administracyjną swojej firmy w najlepsze ręce – zapraszamy do zapoznania się z usługą Wirtualne Biuro Warszawa