Minimalna krajowa – czym jest, kto ją ustala i ile wyniesie 2023 roku?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Minimalna krajowa, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę, które powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, jest z góry określona. Jej wysokość, będąca przedmiotem corocznych negocjacji, ma wpływ nie tylko na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, ale też na inne świadczenia, w tym na składki na ubezpieczenie społeczne. Ile wyniesie minimalna krajowa w 2023 roku i jak zmieniała się jej wysokość na przestrzeni lat?

Co to jest minimalna krajowa?

Minimalna krajowa to potoczna nazwa minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli kwoty od której nie może być niższe wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin. Podstawą prawną zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia jest ustawa z dnia 10 października 2022 roku o minimalnym wynagrodzeniu. W myśl jej przepisów wysokość minimalnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to forum społecznego dialogu przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Powołana została ona przez Prezydenta Rzeczypospolitej w 2015 roku i zastąpiła działającą wcześniej Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Uznawana jest ona za najważniejszą instytucję krajowego dialogu społecznego.

Zobacz również: Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku?

W jaki sposób ustalana jest minimalna krajowa? 

Każdego roku, do dnia 15 czerwca, Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję minimalnego wynagrodzenia w następnym roku oraz szereg informacji, które mogą mieć wpływ na jej wysokość m.in. o wskaźniku cen w poprzednim roku i prognozowanych wskaźnikach na przyszły, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale, o wydatkach gospodarstw domowych. Rada Dialogu Społecznego po ich otrzymaniu uzgadnia wysokość minimalnej krajowej, która jest następnie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

Warto zaznaczyć, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrastała w każdym kolejnym roku. Co więcej, powinna ona wzrastać w stopniu nie mniejszym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku?

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku minimalna krajowa od 1 stycznia 2023 roku wyniesie 3490 zł brutto. Od 1 lipca będzie ona zaś nieco wyższa i wyniesie 3600 zł brutto. Dlaczego wysokość minimalnej krajowej zmieni się w ciągu roku? Zgodnie z ustawą jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., wówczas ustalane są dwa terminy zmiany minimalnego wynagrodzenia. Takie prognozy dotyczą 2023 roku, stąd wprowadzenie dwóch terminów.

Zobacz również: Składka zdrowotna w 2022 roku.

Jak zmieniała się wysokość minimalnej krajowej na przestrzeni lat?

Rada Ministrów podkreśla, że ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę konsekwentnie stara się poprawić sytuację pracowników, otrzymujących najniższe wynagrodzenie. Jak zmieniała się zatem wysokość minimalnej krajowej na przestrzeni ostatnich lat? 

W 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł brutto, a zatem od 1 stycznia 2023 roku będzie ona wyższa o 480 zł tj. o 15,7 proc., zaś po zmianie 1 lipca 2023 – o 590 zł, czyli 19,6 proc. Dla porównania w 2021 roku wynosiła ona 2800 zł brutto, a w 2020 – 2600 zł brutto. W stosunku do roku 2015 zaś, wzrost minimalnej krajowej wyniesie 106 proc.

Minimalna stawka godzinowa

Od pojęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę należy odróżnić pojęcie minimalnej stawki godzinowej. Oznacza ono minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Co należy podkreślić, przysługuje ona każdemu przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalana jest w oparciu o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zasady, które rządzą jej określaniem są takie, jak w przypadku ustalania minimalnej krajowej, a zatem ustala ją Rada Dialogu Społecznego po uzyskaniu od Rady Ministrów określonych informacji. Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2023 roku? Od 1 stycznia 2023 roku będzie ona wynosiła 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku – 23,50 zł brutto. Oznacza to wzrost względem stawki z 2022 roku o odpowiednio – 3,10 zł brutto i 3,80 zł brutto.

Zobacz również:
Umowa zlecenie – wszystko co musisz wiedzieć
Ulga podatkowa B+R – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank