Jak zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z księgowości online?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Prowadzenie księgowości online to usługa, którą świadczy coraz więcej biur rachunkowych, a także biura wirtualne. Jak się okazuje, to nie tylko sposób na zarządzanie finansami firmy w sposób innowacyjny i nowoczesny, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli ponoszonych wydatków i osiąganych dochodów, ale też szansa na inne korzyści, w tym wymierne oszczędności. Czy oszczędzenie czasu i pieniędzy podczas korzystania z księgowości online naprawdę jest możliwe? 

Na czym polega księgowość online?

Księgowość online, nazywana także księgowością internetową, może przybierać dwojaki charakter. W pierwszym modelu opiera się na samodzielnym prowadzeniu księgowości przy pomocy specjalnie dedykowanej platformy lub aplikacji online, ale bez udziału księgowej. W drugim ujęciu sprowadza się do przekazania prowadzenia spraw finansowych firmy biuru rachunkowemu, przy jednoczesnym korzystaniu z dedykowanej platformy lub aplikacji online. To właśnie ten rodzaj księgowości online oferujemy swoim klientom w wirtualnym biurze w Warszawie.

Na czym polega to w praktyce? Księgowość online prowadzona w oparciu o drugi model tj. z udziałem biura rachunkowego, w zasadzie niewiele różni się od tradycyjnej księgowości. Faktury wystawiane i gromadzone są przez przedsiębiorcę, a rozliczenia kosztów, wyliczenia składek ZUS i stosownych podatków dokonuje księgowa. Różnica sprowadza się do formy wystawiania, przekazywania i przechowywania dokumentów. Służy do tego specjalnie dedykowana platforma, która umożliwia, ale i ułatwia wystawianie, gromadzenie i wysyłanie faktur, których nie trzeba dostarczać do biura osobiście.  

Co otrzymujesz w ramach księgowości online?

Biura oferujące księgowość online świadczą różne usługi. Najczęściej, tak jak to ma miejsce w przypadku naszego wirtualnego biura przy Złotej 75A w Warszawie, zajmują się zarówno prowadzeniem księgowości pełnej, jak i uproszczonej. Pełna księgowość sprowadza się m.in. do bieżącego rejestrowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o zasady rachunkowości, przygotowywania deklaracji podatkowych, prowadzenia ewidencji VAT i środków trwałych, czy sporządzania sprawozdań do US i ZUS. 

Księgowość uproszczona, która prowadzona jest w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega m.in. na bieżącym rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości, przygotowywaniu deklaracji podatkowych, prowadzeniu ewidencji VAT i środków trwałych oraz wyposażenia, rozliczaniu ZUS.

Dodatkową usługą świadczoną w ramach księgowości online jest prowadzenie kadr i płac, a zatem wypełnianie przez biuro obowiązków przedsiębiorcy-pracodawcy względem ZUS i US. Do podejmowanych działań należą m.in. opracowywanie list płac, rachunków do umów zlecenia lub o dzieło, rozliczenia z US i ZUS, prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. 

Korzyści płynąc z księgowości online

Księgowość online, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, niesie za sobą wiele korzyści. Jakich? Do najważniejszych zaliczyć można:

  • oszczędność czasu i pieniędzy,
  • możliwość skorzystania z szerokiej oferty,
  • ekokorzyści.

Skoro nie musisz przekazywać dokumentów księgowych do biura osobiście, nie tracisz czasu na dojazd. Nie ponosisz też kosztów transportu, bo wszystkie sprawy możesz załatwić na odległość. Ogromnym atutem jest także możliwość wybierania optymalnych dla siebie rozwiązań z niemal nieograniczonej liczby ofert. Problemem przestaje być bowiem odległość do siedziby biura rachunkowego, a decydująca staje się jedynie konkurencyjna propozycja. 

Warto też pamiętać o ekokorzyściach płynących z księgowości online. Wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur oraz wszelkich dokumentów księgowych w chmurze pozwala zaoszczędzić papier, co nie pozostaje bez znaczenia na środowisko. Powszechna digitalizacja biznesu i gospodarki, w tym e-faktury ułatwiają zaś prowadzenie księgowości w wirtualnym świecie. 

Zobacz również:
Wirtualne biuro w Warszawie – jak znaleźć najtańszą ofertę bez kompromisów w jakości?
Jakie problemy przedsiębiorstwa rozwiązuje wirtualne biuro?